För föreningen

WRAS föreningarna är hjärtat i förbundet. Allt viktigt i föreningen vilar på årsmötet. Det tillsätter och avsätter styrelsen. Det granskar styrelsens förvaltning och föreningens ekonomi. Det fattar alla viktigare beslut.

Bli medlem i en WRAS ansluten förening.

Som medlem är du ansluten till WRAS via din lokalförening  Läs mer här…