Tävlingsregler

Klasser som arrangeras av WRAS är öppna för alla hästraser. WRAS regelbok ska tillämpas. 

WRAS regelbok uppdateras när det finns behov av större förändringar. 

Förändringar och tillägg som tillkommer mellan utgivningarna av regelboken ska tillämpas och ersätter texten i WRAS regelbok. 

Ändringarna visas här på hemsidan. 

Även tävlingsmönster kan laddas ned från hemsidan.

Ändringar i WRAS regelbok.

31 januari 2024.

I ranchklasserna är det from 2024 otillåtet med skydd, förutom Easycare-boots (på hästen). 

18 mars 2023. Korrigering av bortfallen text.

Bakgrund: Enligt regelboken §113, licensbestämmelser, sid 12, står det att ”Undantag för WRAS licensen kan i vissa fall ges till utländska ryttare” .

Befintlig text under §118. Punkt E står det att ”Deltagare från andra länder som ska tävla i boskapsklasser ska inneha boskapslicens (svensk eller motsvarande kort som gäller i hemlandet).

Text har fallit bort att ryttare kan endast tävla för en klubb under kalenderåret.

Korrigerad text som har fallit bort under §118, punkt D, sid 16 .

Klassdeltagare ska kunna visa upp gällande medlemskap i WRAS ansluten klubb. Ryttare får bara tävla för en klubb under kalenderåret på A – D klasser.

För utländskt ekipage gäller att man är ansluten till klubb som är ansluten till sitt lands huvudorganisation. Om huvudorganisation saknas äger dessa ekipage rätt att lösa medlemskap i WRAS-ansluten klubb.

16 februari 2023. Textändring. Ny klass.

Ny gren.  Working Western Rail har tillkommit fr.o.m tävlingssäsongen 2023.

Working Western Rail

Den här mäter hästens förmåga att vara ett nöje att rida och förmågan att återspegla mångsidigheten, attityden och rörelserna hos en arbetande häst.

Hästen ska vara väl lydig, avslappnad, följsam och taktmässig i alla gångarter.

Rörelserna hos den arbetande westernhästen ska simulera en häst som behöver tillryggalägga långa sträckor och som är samarbetsvillig och följsam.

Hästens uppförande och lyhördhet samt dess rörelsekvalitet är de primära bedömningsgrunderna.

Premieras bör hästen som har ett naturligt flytande steg och rena, marktäckande gångarter.

Övergångar bör utföras med smidighet och lyhördhet, direkt på domarens begäran.

Den ideala Working Western Railhästen bör hålla huvudet i en naturlig position i varje gångart. Hästen ska ridas på en relativt lös tygel med lätt kontakt och utan att kräva onödigt motstånd i handen. Den ska vara lyhörd för ryttaren och göra snabba övergångar på ett smidigt och korrekt sätt.

Hästen ska vara känslig för bettet, ge efter för kontakt och ska inte visas på helt lång tygel (s k ”draped rein”). Ryttarna uppmanas att använda tillräckligt med utrymme, mellan sig och övriga ekipage, med tanke på de ökade gångarterna.

Denna klass ska visa hästens förmåga att arbeta i ett framåtsyftande arbetstempo men ändå under kontroll av ryttaren. Hästen ska vara balanserad och verka villig och ett nöje att rida i en gruppsituation.

Klasskrav:

 1. Alla ekipage kommer att arbeta i grupp. Ekipage som rider innanför fyrkantspåret (railen), kommer inte att bestraffas och det är tillåtet att passera på insidan.
 2. Hästar måste arbeta i båda varven, i skritt, trav och galopp. I ökad trav och galopp krävs ökningen endast åt ena hållet. Om domaren önskar kan ryttarna uppmanas att öka skritten.
  * På E och D-nivå utgår ökad galopp. Ökad skritt rekommenderas.
 3. Helhetsintrycket och utförandet av gångarterna bör vara som de som beskrivs i § 123 i WRAS regelbok med betoning på framåtanda, flyt och vägvinnande rörelser.
 4. I den ökade traven får ryttaren rida lätt och i den ökade galoppen får ryttaren stå i stigbyglarna.
 5. Att röra eller hålla i sadelhornet under de ökade gångarterna är acceptabelt.
 6. Hästar ska vändas inåt (bort från fyrkantspåret). De kan behöva byta varv i skritt eller trav på domarens gottfinnande men ska inte uppmanas att vända i galopp.
 7. Hästar måste rygga lätt och stå lugnt. Ryggningen kan göras på medellinjen eller backas upp på railen (fyrkantspåret).
 8. Ryttaren ska inte behöva sitta av förutom i händelse av att domaren vill kontrollera utrustningen.

Utrustning och klädsel:

 1. Ingen hovpolish eller hovlack.
 2. Inga flätade eller bandade manar/svansar eller svansförlängningar.
 3. Att klippa inuti öronen avråds.
 4. Trimning av mankammen bakom öronen är tillåten, liksom trimning av hovskägg eller överdrivet (långt) ansiktshår.
 5. Utrustning med silver ska inte bedömas högre än en bra arbetsutrustning.
  Överdrivet silver på träns och sadlar avråds.
 6. Det rekommenderas att tävlande använder en brösta och en flankgjord.
 7. När hästen rids på tränsbett eller hackamore, kan en tävlande växla mellan två händer och en hand på tyglarna när som helst.

All ridning på två händer (förutom hästar som visas i tränsbett/hackamore), mer än ett finger mellan delade tyglar eller något finger mellan romaltyglar (förutom i ”Two rein”) ska vara skäl för diskvalifikation.

Fel som ska medföra poängavdrag i förhållande till hur allvarligt felet är:

 • För långsamma gångarter.
 • Överdrivet tempo, oavsett gångart.
 • Hästen går bakom lodplanet.
 • Huvudet bärs så lågt så att hjässan är lägre än manken.
 • Hästen går överdrivet framför lodplanet.
 • Huvudet bärs för högt.
 • Avbrott till annan gångart.
 • Fel galopp eller korsgalopp.
 • Fel gångart.
 • Hästen går med överdrivet öppen mun.
 • För långa tyglar, sk ”draped reins”.
 • Användning av sporrar framför sadelgjorden.
 • Hästen snedställd i galoppen.
 • Uppenbar olydnad (sparkar, biter, bockar, slår bakut, etc.).

Fel som kan orsaka diskvalifikation:

Huvud bärs för lågt och/eller tydligt bakom lodplanet, överdrivet och
konsekvent genom hela klassen, medan hästen är i rörelse, eller på ett sådant sätt att hästen visar tecken på att vara skrämd.

Se även en AQHA filmer om Working Western Rail på youtube…  eller  AQHA Open… 

===========================================

19 oktober 2021. Textändring regelboken §130 sidan 22.

Förtydliga i kapitel Åldersregler/Häst §130. Föl (upp till ett år) får inte vistas på tävlingsplats.  Som föl räknas hästen fram till 4–6 månader. Därefter, tills den fyller två år, kallas den för åring.

Förklaring:

WRAS är ingen rasklubb, med till exempel exteriör och eller felbedömning, så därför har vi ingen anledning att utsätta så unga hästar för den mentala stress det innebär att vara på en tävlingsplats.

Regelböcker APHA, Appalosa samt AQHA

iApplosa regelbok 2023