Kontakta oss

Förbundsstyrelsen

Genom att använda e-postadressen, styrelse@wras.se, når du samtliga i styrelsen. Vill du rikta din mail till viss ledamot anger du den personens namn som rubrik till din text.

Ordförande

Representant Hästnäringens representationsråd HRR (HNS) samt  LRF Häst

Björn Nilsson
 

Kassör

Siv Melkersson

Byvägen 5,

577 90 Vena

Vice Ordförande

Ledamot, utbildningsansvarig och vice ordförande

 

Sekreterare, GDPR och kommunikationansvarig

Patrik Swahn

 

Ledamöter:

Ledamot Robin Åbinger

Ledamot Pernilla Karlsson

Ledamot Ines Maloparic

Ledamot Johanna Berggren

Ledamot Christina Bucht

Tävlingsansvarig och licensansvarig

Vid licens frågor,Mejla ta@wras.se, ämne “licens”.

Disciplinnämnden

Stina Gatel

Håkan Forsström

Lotta Bunzow

Marcus Bäcklund

Robert Brunner

Sammankallande är Lotta Bunsow. Nämnden kan nås via e-postadress: disciplin@wras.se

Övriga  befattningar

Revisorer

Margareta Bäcklund

Lotta Bunzow

Revisorsuppleant

Karin Rosen

Valberedning

Ewa-Lotta Kurkinen

Sven Fritz

Lotta Samuelsson

Karoline Mellgren

E-post

För utbildning- och ungdomsfrågor kontakta styrelse@wras.se
För sport- och tävlingsfrågor kontakta ta@wras.se
För allmänna frågor som berör sekretariat kontakta  sekreterare@wras.se
WRAS valberedning kontakta: valberedning@wras.se
WRAS revisorer, kontakta:  revisor@wras.se
WRAS disciplinnämnd: disciplin@wras.se