Kontakta oss

Förbundsstyrelsen

Genom att använda e-postadressen, styrelse@wras.se, når du samtliga i styrelsen. Vill du rikta din mail till viss ledamot anger du den personens namn i rubriken till din text.

Ordförande

Representant Hästnäringens representationsråd HRR (HNS) samt  LRF Häst

Björn Nilsson
 

Kassör

Siv Melkersson

Byvägen 5,

577 90 Vena

Vice Ordförande

Robin Åbinger

Utbildningsansvarig

Pernilla Karlsson
Christina Bucht

Sekreterare, GDPR och kommunikationansvarig

Patrik Swahn

Tävling

Johanna Berggren, Ines Maloparic och Robin Åbinger

Vid licens frågor,mejl ta@wras.se, ämne “licens”.

Marknadsföring

Christina Bucht och Ines Maloparic

Disciplinnämnden

Stina Gatel

Håkan Forsström

Lotta Bunzow

Marcus Bäcklund

Robert Brunner

Sammankallande är Lotta Bunsow. Nämnden kan nås via e-postadress: disciplin@wras.se

Regionala koordinatorer:

Nord: Elin Westman och Jenny Lindström
Mitt: Charlotta Samuelsson och Åsa Klingberg
Öst: Maria Rogsberg och Stina Gatel
Väst: Cilla Nilsson och Mårten Karlsson
Syd: Anna Pedersen och vakant

Övriga  befattningar

Revisorer

Margareta Bäcklund

Lotta Bunzow

Revisorsuppleant

Karin Rosen

Valberedning

Ewa-Lotta Kurkinen

Sven Fritz

Lotta Samuelsson

Karoline Mellgren

E-post adresser:

För utbildning- och ungdomsfrågor kontakta: styrelse@wras.se
För sport- och tävlingsfrågor kontakta: ta@wras.se
För allmänna frågor som berör sekretariat kontakta: sekreterare@wras.se
WRAS valberedning kontakta: valberedning@wras.se
WRAS revisorer, kontaktarevisor@wras.se
WRAS disciplinnämnd: disciplin@wras.se
WRAS tävlingsledareutbildare (TLU) : tlu@wras.se