Kontakta oss

Förbundsstyrelsen

Genom att använda e-postadressen, styrelse@wras.se, når du samtliga i styrelsen. Vill du rikta din mail till viss ledamot anger du den personens namn i rubriken till din text.

Ordförande

Representant Hästnäringens representationsråd HRR (HNS) samt  LRF Häst

x
 

Kassör

Siv Melkersson

Byvägen 5,

577 90 Vena

Vice Ordförande

x

Utbildningsansvarig

x
x

Sekreterare, GDPR och kommunikationansvarig

Patrik Swahn

Tävling

Johanna Berggren, 

Vid licens frågor,mejl ta@wras.se, ämne ”licens”.

Marknadsföring

x

Faddrar regioner.

Namn

Region

 

Nord

 

Mitt

 

Öst

 

Väst

Patrik Swahn

Syd

Disciplinnämnden

Stina Gatel

Håkan Forsström

Lotta Bunzow

Marcus Bäcklund

Robert Brunner

Sammankallande är Lotta Bunsow. Nämnden kan nås via e-postadress: disciplin@wras.se

Regionala koordinatorer:

Nord
Mitt: 
Öst: 
Väst: 
Syd: 

Övriga  befattningar

Revisorer

Margareta Bäcklund

Lotta Bunzow

Revisorsuppleant

Karin Rosen

Valberedning

Ewa-Lotta Kurkinen

Sven Fritz

Lotta Samuelsson

Karoline Mellgren

E-post adresser:

För utbildning- och ungdomsfrågor kontakta: styrelse@wras.se
För sport- och tävlingsfrågor kontakta: ta@wras.se
För allmänna frågor som berör sekretariat kontakta: sekreterare@wras.se
WRAS valberedning kontakta: valberedning@wras.se
WRAS revisorer, kontaktarevisor@wras.se
WRAS disciplinnämnd: disciplin@wras.se
WRAS tävlingsledareutbildare (TLU) : tlu@wras.se