Kontakta oss

Förbundsstyrelsen

Genom att använda e-postadressen, styrelse@wras.se, når du samtliga i styrelsen. Vill du rikta din mail till viss ledamot anger du den personens namn som rubrik till din text.

Ordförande

Representant
Hästnäringens representationsråd HRR (HNS)
LRF Häst

Björn Nilsson

Espegårdsv.35

373 33 Nättraby

Vice Ordförande

Ledamot, utbildningsansvarig och vice ordförande

Pernilla Karlsson
Trädgårdsgatan 3 B
783 34 Säter

Sekreterare, GDPR och kommunikationansvarig

Patrik Swahn

Västraby 1

571 65 Grimstorp

076-779 22 03

 

Kassör

Siv Melkersson

Byvägen 5,

577 90 Vena

Ledamot Marknad, Sponsring ;

Pia Fresk

Ledamot, tävlingsansvarig och licensansvarig

Jessica Knoester

Cecilia Nilsson

Vid licens frågor,Mejla ta@wras.se, ämne “licens” så kommer ärendet till Jessica Knoester som är tävlingsansvarig.

Disciplinnämnden

Håkan Forsström

Lotta Bunzow

Marcus Bäcklund

Robert Brunner

Övriga  befattningar

Revisorer

Margareta Bäcklund

Karin Rosen

Valberedning

Ewa-Lotta Kurkinen

Sven Fritz

Lotta Samuelsson

Karoline Mellgren

E-post

För utbildning- och ungdomsfrågor kontakta styrelse@wras.se
För sport- och tävlingsfrågor kontakta ta@wras.se
För allmänna frågor som berör sekretariat kontakta  sekreterare@wras.se

WRAS valberedning kontakta: valberedning@wras.se

WRAS revisorer, kontakta:  revisor@wras.se