För tävlingsledare

För att vara tävlingsledare eller utbildare av tävlingsledare måste man vara medlem i WRAS-ansluten klubb samt genomgått tävlingsledareutbildning.

Utbildare tävlingsledare. (TLU)

Krav som Utbildare av tävlingsledare:

 • Ska vara en aktiv tävlingsledare.
 • Mycket god erfarenhet av att vara TL
 • Mycket god kännedom om de regler som gäller vid en WRAS tävling.
 • Genomgått de fortlöpande utbildningarna.
 • Arbetat som tävlingsledare på minst en tävling om året. (uppfylls inte detta ska man skugga med annan utbildare.)
 • Ska delta på domarseminarium minst var tredje år.

TLU gruppen tar fram förslag på personer som de funnit lämpliga att till uppgiften.

TL-Utbildare kan utses på rekommendation och som lämnas över till TLU gruppen för bearbetning.

TLU gruppens förslag lämnas över till förbundsstyrelsen för bearbetning och beslut.

Utbildning av tävlingsledare.

Nu är det mycket på gång gällande djurvälfärden mm och då är det ännu viktigare att de TL som utbildas framöver ska vara så väl förberedda för sin uppgift som möjligt. Om det tex kommer till stånd att vi ska kunna genomföra munkontroll på våra tävlingar såsom det idag är vanligt inom SvRF så är det ännu viktigare att de TL som finns är vakna och kan sina saker. Tyvärr har det varit väldigt vanligt att många TL inte helt förstått vad som egentligen förväntas av dom.

Tävlingsledare

Att utbilda sig till tävlingsledare.

Det är viktigt att förstå ansvaret och att man är förberedd för sin uppgift.

Krav för att utbilda sig är att:

 • Vara väl förberedda för sin uppgift.
 • Genomgått grundutbildning.
 • En skuggning med TL utbildaren efter grundutbildning.

Krav att det ska vara minst fem personer för att en utbildning ska komma till stånd.

Hur går grundutbildningen till?

 • Kontakta koordinatorerna i sin respektive region som sammanställer och kontaktar utbildare.
 • Utbildare skickar ut material ca en vecka innan kursdatum. Även regelboken ingår i kursmaterialet (den skaffar varje deltagare själv).
 • Utbildare håller en teoridag där man går igenom krishantering, vår värdegrund regelbok sam lathund vid tävling. (Klicka här för dokument Lathund) mm.
 • Sedan gör man en praktikdag ute på en tävling. Det är en fördel om man kan se ut en tävling på en söndag som man kan (efter samråd med arrangören) närvara på för praktik. Då har man möjlighet att förlägga hela kursen till en helg. Om detta inte är genomförbart är man tvungen att dela upp utbildningen.
 • Efter avslutad kurs är det upp till varje deltagare att skugga sin TL utbildare på tävling. Detta ordnar deltagaren med själv och skall vara genomfört senast ett år efter praktikdagen.
 • Den TL man skuggar med ska skriva ett intyg om genomförd skuggning och skicka till sammankallande i TLU-gruppen snarast efter skuggningsdatum.
 • Skuggning ska vara på minst C-nivå.

Sedan är det upp till godkänd TL själv att anmäla om man vill stå med på TL-lista vilket i så fall skall meddelas direkt till sammankallande i TLU-gruppen.

Behålla TL titel.

För att behålla TL titel krävs det att:

 • Går en fortbildning eller seminarium vart tredje år. (Kan hållas som telefonmöte eller läggas ihop med TL-utbildningens teoridag)
 • Ska vara TL på tävling minst två gånger på tre år. 

Det är upp till varje godkänd tävlingsledare att informera TLU-gruppen att man vill vara med på listan.

Har man inte fullgjort uppdrag enligt vad som föreskrivits måste man förutom en uppdatering även göra en skuggning med annan TL för att få vara kvar på listan.

Regionala-koordinatorerna i respektive region har som uppgift att sammanställa och se till att utbildare vidtalas.

Kostnad:

 • Grundutbildning 1250 kr/dag vid kurs för nya TL.
 • För deltagare kostar detta 500 kr/person.
 • Fortbildning/seminarium digitalt 500 kr/tillfälle.
 • Deltagare på TL uppdateringar betalar 250 kr/person

Utbildare är följande personer:

Robert Brunner, Region Väst, mejl: robban.brunner@gmail.com
Carina Stridh, Region Mitt, mejl: carinastridh@hotmail.com

Se WRAS regelbok, kap tävlingsledare för mer information.