Värdegrund

Hästnäringen har enats kring en gemensam värdegrund för tävling och träning med häst.

 Värdegrund för träning och tävling med häst

 • Hästens välbefinnande kommer alltid i första hand.
 • Alla som på ett eller annat sätt har hand om hästar ska agera på ett sådant sätt att hästen skyddas mot skada och inte far illa vid träning och tävling.
 • Ingen häst får tränas eller tävlas med metoder som skadar eller skrämmer hästen.
 • Hästen ska tränas och tävlas i enlighet med utbildningsnivå och förmåga.
 • Hästar får inte medicineras eller på andra sätt påverkas i syfte att förbättra prestationsförmågan eller för att dölja skador.
 • Hästen ska vara frisk, i god kondition och väl förberedd för tävlingstillfället.
 • Sportutövarnas förhållningssätt gentemot hästen ska präglas av kunskap och respekt.
 • Det är utövarnas ansvar att kontinuerligt utbilda sig själva och sina hästar.
 • Dopning, alkohol och andra droger hör inte hemma i hästsporten.
 • Vid tävling ska hänsyn tas till medtävlande och deras hästar.
 • Kamratskap och samarbetsvilja är av största vikt.

Hästens välfärd hos andra organisationer och myndigheter.

Hästvälfärd är ett begrepp som beskriver hästen välmående från dåligt till gott, och omfattar alla delar av hästens miljö. Det vill säga hur den hanteras, hur den hålls, vad den äter, hur den tränas samt hur den mår fysiskt och psykiskt.

Hästnäringens Djurvälfärdskommitté är ett nätverk för frågor kring hästens välfärd, smittskydd samt doping och medicinering.

Djurskydd för hästar vid träning och tävling

Om dataskyddsförordningen, GDPR

WRAS  är Personuppgiftsansvarig. Vi följer gällande dataskyddslag vid all behandling av personuppgifter.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se med ditt klagomål.

De uppgifter du lämnar till oss kommer endast att användas av WRAS. 

Uppgifterna sparas 2 år efter mötes genomförande. Den lagliga grunden är avtal eftersom du är medlem. Har du frågor kring dataskydd är du välkommen att kontakta oss.