Tävlings och klassnivåer

A-Tävling
Är en internationell tävling, godkänd av WRAS och öppen för deltagare från alla länder. För start krävs att ryttare och häst har licens. Vid A- tävling gäller WRAS regelbok samt att domaren är godkänd att döma på A-nivå. 

B-Tävling
Är en nationell tävling, godkänd av WRAS och öppen för deltagare med gällande medlemskap i WRAS ansluten klubb. För denna start krävs att ryttare och häst har licens. Vid B- tävling gäller WRAS regelbok samt att domaren är godkänd att döma på B-nivå. 

C-Tävling
Är en regional tävling, t.ex. KM eller liknande, godkänd av WRAS och öppen för deltagare med gällande medlemskap i WRAS ansluten klubb. För start krävs att ryttare och häst har licens. Vid C- tävling gäller WRAS regelbok samt att domaren är godkänd att döma på C-nivå. 

D-Tävling
Är en lokal tävling, t.ex. klubbtävling eller liknande, anordnad av WRAS-ansluten klubb och öppen för deltagare med gällande medlemskap i WRAS-ansluten klubb. Vid D- tävling gäller WRAS regelbok. Domare vid D-tävling skall vara godkänd av WRAS. För start krävs att ryttare och häst har licens.

E-Tävling
Prova-På-tävling. Prova-På klass är ämnad för de ekipage som vill prova att tävla westernridning och ej är medlemmar i en WRAS- ansluten klubb. I denna klass bör arrangören se till att mönster är så utformade att så många som möjligt rider godkänd ritt. Licenser är inget krav och avvikelser får göras beträffande westernutrustningen. 

Klubbtävling

 • En tävling öppen endast för arrangerande klubbs medlemmar.
 • Traditionell/annan sadel och träns, tillåts.
 • Tävlingen ska dömas av WRAS godkänd domare.
 • Inga prispengar får delas ut.
 • Tävlingen är ej berättigad till uppklassningspoäng.
 • Det krävs ingen tävlingslicens i WRAS för att deltaga.

Pay and Ride Western

 • Ingen rangordning är tillåten, det är en träning – inte tävling.
 • Deltagarrosett är godkänd att dela ut.
 • Ska vara ett arrangemang som är som en tävling.  
 • Bör om möjligt vara en av WRAS godkänd domare. 
 • Ryttare kan deltaga oavsett om denne har löst tävlingslicens eller inte.

Övriga regler enligt WRAS-regelbok