Antidoping

Bestämmelser om dopning och otillåten medicinering av häst omfattar alla medlemmar i en förening ansluten till WRAS.

Som medlem i WRAS är du skyldig att känna till reglerna för dopning och otillåten medicinering för häst, vad som gäller i fråga om karenstider samt förbud.  Enligt djurskyddslagen är dopning av tävlingshäst ett brott och kan bli föremål för allmänt åtal.

Förbud och karenstider som gäller vid tävling och träning samt läkemedelsinformation.

Listan karenstider och förbud för läkemedel, substanser och åtgärder är framtagen tillsammans med Svensk Trav- och Galoppsport i samarbete mellan de skandinaviska länderna genom NEMAC (Nordic Equine Medication and Anti-doping Committee). Svensk Travsport sammanställer och uppdaterar informationen.
WRAS följer Svenska Ridsportförbundet bestämmelser och regler .

Listan består av två delar:
A. Lista över förbjudna substanser
B. Lista över karenstider samt
Karenstider för läkemedel inregistrerade för häst i de skandinaviska länderna
Karenstider för medicinering genom inhalation
Karenstider för utvärtes produkter, foder och fodertillskott
Gränsvärden för vissa kroppsegna & naturligt förekommande substanser
Lista över substanser för vilka rapporteringsnivåer tillämpas

Obs! Det ska ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccination mot hästinfluensa innan hästen får starta i tävling.

Här kan du läsa Svenska Ridsportförbundets bestämmelser om antidoping och otillåten medicinering av häst (pdf) 

Internationella regler

Du som tävlar internationellt måste också känna till de internationella regler för dopning och otillåten medicinering fastställda av det internationella ridsportförbundet, FEI.

FEI:s program mot dopning och otillåten medicinering heter Clean Sport, där hittar du information, listor över förbjudna preparat.