För Domare/Domarprotokoll

Information till dig som är domare.

Följande krävs för att utbilda sig till domare:
  • Grundutbildning uppdelade på två utbildningstillfällen.
  • Prov efter genomgången utbildning.
  • Vidareutbildning med prov.
  • Provbedömning med utbildad domare. 
Följande ska uppfyllas för att behålla domarlicensen:
  • Delta i en av förbundet anordnad kurs/seminarium minst vart tredje år.
  • Döma två tävlingar på tre år. Uppfylls inte tävlingsmomentet ska en godkänd skuggbedömning för WRAS domare genomföras för att få tillbaka licensen.
  • Årligen betala licensavgift på 300 kr.  BG. nr. 955-4007 eller Swish:  123 506 99 50. 

Läs mer här vilka domare som är licensierade… WRAS Domare