Aktiviteter i en WRAS förening

Westernridningens dag

Är ett gemensamt evenemang som  genomförs i alla Regioner, första lördagen i maj varje år.

Då passar våra klubbar på att marknadsföra sig lite extra genom att ex. visa upp sig på stan, delta i parader, berätta och visa om våra tävlingsgrenar, hålla öppet hus på klubben m.m.

Se mer om årets evenemang under din Region.

Pay and Ride

En ryttare som någon gång löst en tävlingslicens i WRAS får inte deltaga i klasser som ligger på E-nivå, har gjort att en del ryttare ”hamnat mellan två stolar”.

Ett tips från WRAS förbundsstyrelse är att klubbarna kan anordna en ”Pay and ride”. Ni arrangerar detta som om det vore en tävlingsdag.

  •  Ingen rangordning är tillåten, det är en träning – inte tävling.
  •  Deltagarrosett är godkänd att dela ut.
  •  Ska vara ett arrangemang som är som en tävling.  
  •  Bör om möjligt vara en av WRAS godkänd domare. 
  •  Ryttare kan deltaga oavsett om denne har löst tävlingslicens eller inte.” 

Westernallsvenskan

WESTERNALLSVENSKAN div I och II

  • Syftet med WesternAllsvenskan är att få en lagkänsla och finna glädje i att rida tillsammans med andra.
  • Att bygga nätverk, träffa och lära känna andra ryttare.
  • Att stärka klubbkänslan och samarbetet i regionen.
  • Att få fler som vågar ut och tävla.

Regionmästerskap

Syftet med RM är att klubbarna inom en region tävlar om mästartitel.

WRAS Championat

WRAS Championat delas ut varje år till de ryttare som placerat sig på A eller B-tävlingar under årets tävlingssäsong. De som placeras under året får poäng för sin placering. Omvänd poängräkning används. Är det 15 startande i klassen får 1:a platsen 15 poäng, 2:a platsen 14 poäng och 3:e platsen får 13 poäng osv i fallande skala.  När tävlingssäsongen är slut räknas alla poäng ihop och den ryttare i varje klass som har flest poäng får sitt championat. Är det flera på samma poäng så räknas flest 1:a placeringar eller 2:a placeringar osv.  Vinnarna kontaktas av Förbundsstyrelsen. WRAS Championat utdelas i de grenar som erbjuds enligt WRAS regelbok.

Westernridmärket

Provtagning för märke i Westernridningens grunder, har tagits fram för att medlemmar ska kunna få sin ridskicklighet bedömd, utan att behöva delta i tävling. Ryttaren ska visa upp sin ridskicklighet i ett lugnt tempo och varje moment ska vara kontrollerat.

Bedömningen ska utföras med utgångspunkt från WRAS regelbok med ridgrenarna som riktmärke. Bedömningen och utfärdandet av märke kan endast göras av WRAS godkänd domare eller märkeskontrollant.

Märkestagning kan också ses som en förberedelse för deltagande i tävling. Momenten som bedöms förekommer i olika tävlingsgrenar.

Märkeskontrollant
För genomförande av provtagning krävs godkänd Märkeskontrollant. Regler för hur man blir godkänd märkeskontrollant finns i WRAS regelbok. Se nedan.

Förtjänsttecken

Policy för utdelning av förtjänsttecken

Bronsnål
Delas ut till medlem inom Klubbstyrelse eller Förbundsstyrelsen med en sammanhängande tid om fem (5) mandatår * som styrelseledamot inom WRAS **.

Silvernål
Delas ut till medlem inom Klubbstyrelse eller Förbundsstyrelsen med en sammanhängande tid om tio (10) mandatår * som styrelseledamot inom WRAS **.

Guldnål
Delas ut till medlem inom Klubbstyrelse,  eller Förbundsstyrelsen med en sammanhängande tid om femton (15) mandatår * som styrelseledamot inom WRAS **.

* Med ”mandatår” avses perioden mellan två ordinarie årsstämmor och man utgår från nuvarande mandatår och räknar sammanhängande mandatår bakåt.
** Man får tillgodoräkna sig den totala tiden som ledamot i klubb-  och förbundsstyrelse, om uppdragen hänger samman.

Förfarande vid utdelning av förtjänsttecken
Tillsammans med förtjänsttecken utdelas även diplom. Förtjänsttecken och diplom tillhandahålls av Förbundsstyrelsen.

Klubbordförande ansvarar för att förtjänta medlemmar inom klubbstyrelse redovisas till Förbundsstyrelse.
Delas ut förtjänsttecknen + diplom vid lämpligt tillfälle, t ex klubbens årsstämma.

Förbundsordförande ansvarar för att förtjänta medlemmar inom Förbundsstyrelsen uppmärksammas, genom att dela ut förtjänsttecknen + diplom vid lämpligt tillfälle, t ex förbundets årsstämma.

Redovisning av ledamöter som är aktuella för att erhålla förtjänsttecken skall ske senast den 31 december året före utdelning. Redovisningen av förtjänta ledamöter skall innehålla, förutom personuppgifter, en förteckning över vederbörandes styrelseuppdrag med uppgifter om uppdragens art och omfattning i tid.