Aktiviteter i en WRAS förening

Westernridningens dag

Är ett gemensamt evenemang som  genomförs i alla Regioner,

första lördagen i maj varje år.

Då passar våra klubbar på att marknadsföra sig lite extra genom att ex. visa upp sig på stan, delta i parader, berätta och visa om våra tävlingsgrenar, hålla öppet hus på klubben m.m.

Se mer om årets evenemang under din Region.

Pay and Ride

En ryttare som någon gång löst en tävlingslicens i WRAS får inte deltaga i klasser som ligger på E-nivå, har gjort att en del ryttare “hamnat mellan två stolar”.

Ett tips från WRAS förbundsstyrelse är att klubbarna kan anordna en “Pay and ride“. Ni arrangerar detta som om det vore en tävlingsdag.

  •  Ingen rangordning är tillåten, det är en träning – inte tävling.
  •  Deltagarrosett är godkänd att dela ut.
  •  Ska vara ett arrangemang som är som en tävling.  
  •  Bör om möjligt vara en av WRAS godkänd domare. 
  •  Ryttare kan deltaga oavsett om denne har löst tävlingslicens eller inte.” 

Westernridmärket

Westernridmärket

Provtagning för märke i westernridningens grunder.

Dessa prov med åtföljande märke, har WRAS tagit fram för att medlemmar ska kunna få sin ridskicklighet bedömd, utan att behöva delta i tävling.

Märkestagning kan också ses som en förberedelse för deltagande i tävling. Momenten som bedöms förekommer i olika tävlingsgrenar.

Regler
Reglerna för provtagning för märke i westernridningens grunder finns i WRAS Regelbok.

Bedömningsprotokoll finns som pdf-fil . Klicka här…

Märkeskontrollant
För genomförande av provtagning krävs godkänd Märkeskontrollant.


Klicka här för Godkända Märkeskontrollanter.

Klicka här för Regler för hur man blir godkänd Märkeskontrollant.

I reglerna för ”Provtagning för märke i westernridningens grunder” framgår i Regelboken att ”bedömningen ska vara hård och rättvis”.

För att bli godkänd som Märkeskontrollant gäller följande minimikrav.

  • Att ha god ridvana.
  • Att ha deltagit i Westerntävling eller märkestagning och själv blivit bedömd. 
  • Att styrelsen i berörd klubb anser vederbörande vara lämplig.

Det är endast klubb, som kan ansöka hos Förbundsstyrelsen om godkännande av Märkeskontrollant.
Detta sker genom att klubbstyrelsen skickar ansökan med protokollsutdrag, som intygar att namngiven klubbmedlem uppfyller fastställda minimikrav, enligt ovan, samt betalar en avgift om 120 kronor till förbundets bankgiro 955-4007.

Den som uppfyller ovanstående minikrav och utifrån dessa godkänns som Märkeskontrollant, rekommenderas att också delta i domarutbildning (utan krav på genomfört prov).