Bli medlem i en WRAS ansluten förening.

Medlem i WRAS blir du automatiskt när du betalar in medlemsavgift till den förening du vill tillhöra. Som medlem är du ansluten till WRAS via din lokalförening.

Avgifter 2019

Årsavgifter som WRAS debiterar föreningarna för varje medlem:

Vuxen 110 kr per år. För barn och ungdomar betalas ingen avgift.

Kontakta din Regionala koordinator i din region för att hitta en förening nära dig.

Inom WRAS organisationen räknas du som ungdom t.o.m det år du fyller 19 år.

Fr.o.m det året du fyller 20 år räknas du som vuxen medlem.

Att känna till vid tecknande av medlemskap i våra föreningar:
Som medlem i WRAS-ansluten förening, samtycker du att dina användar/ personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Mer information om GDPR kan hämtas på www.datainspektionen.se