Regioner

WRAS är sedan 2018 uppdelat i fem regioner för att effektivisera verksamheten. Regionerna är förbundets decentraliserade organ, där varje region har en egen operativ organisation.

Varje region består av två (2) till fem (5) personer, är medlemmar i en WRAS ansluten förening i regionen. Föreningarna i regionen beslutar om lämpligt antal koordinatorer. Dessa personer, kan i sin tur organisera upp en arbetsgrupp för fördelning av arbetsuppgifterna. Arbetsgruppens antal avgörs av regionens behov. Är en del i nätverket mellan föreningarna i regionen och förbundsstyrelsen

Förslag och val av koordinatorerna sker genom att:

  • Föreningarna i respektive region föreslår koordinatorer till förbundets valberedning.
  • På förbundsstämman föreslås de regionala koordinatorerna av valberedningen.
  • Beslut tas på förbundsstyrelsens styrelsemöte.

Läs mer här arbetsbeskrivning regionala koordinatorer…

 

Region Nord

Elin Westman MWR. Jenny Lindström WINN regionnord@wras.se

Region Väst

Cilla Nilsson WRSB. Evelina Andersson KbWR regionvast@wras.se

Region Mitt

Charlotte Samuelsson FRsW regionmitt@wras.se

Region Öst

Maria Rogsberg GOTA. Stina Gatel GOTA regionost@wras.se

Region Syd

Lena Sjödal KWK och Sofia Töyrä HLWR regionsyd@wras.se