Regioner

WRAS är sedan 2018 uppdelat i fem regioner för att effektivisera verksamheten. Regionerna är förbundets decentraliserade organ, där varje region har en egen operativ organisation.

Varje region består av två (2) till fem (5) personer, är medlemmar i en WRAS ansluten förening i regionen. Föreningarna i regionen beslutar om lämpligt antal koordinatorer. Dessa personer, kan i sin tur organisera upp en arbetsgrupp för fördelning av arbetsuppgifterna. Arbetsgruppens antal avgörs av regionens behov. Är en del i nätverket mellan föreningarna i regionen och förbundsstyrelsen

Förslag och val av koordinatorerna sker genom att:

  • Föreningarna i respektive region föreslår koordinatorer till förbundets valberedning.
  • På förbundsstämman föreslås de regionala koordinatorerna av valberedningen.
  • Beslut tas på förbundsstyrelsens styrelsemöte.
 
Koordinatorer Region:
Mitt: Charlotta Samuelsson och Åsa Klingberg
Väst: Cilla Nilsson, Mårten Karlsson och Johanna Berggren
Öst: Maria Rogsberg och Stina Gatel
Nord: Maria Egnor och Lars Lindvall
Syd: Anna Pedersen och Linda Söderlund
 

Regionala koordinatorerna 21 april 2018-13 april 2019

Region Nord

Maria Egnor Lars Lindvall regionnord@wras.se

Region Väst

Cilla Nilsson Mårten Karlsson Tävlingsansvarig är Johanna Berggren regionvast@wras.se

Region Mitt

Charlotta Samuelsson Åsa Klingberg regionmitt@wras.se

Region Öst

Maria Rogsberg Stina Gatel regionost@wras.se

Region Syd

Syd Anna Pederssen Linda Söderlund regionsyd@wras.se