Nyheter

Fredagen den 2 oktober  deltog WRAS på Hästdelegationsmöte med LRF Häst.

Focus denna dag var verksamhetsplanering och budget för kommande år.

Agendan för dagen var:

 • Ny gemensam EU-lagstiftning för häst.
 • Presentation ny smittskyddsexpert LRF 
 • Arbetet med AHL – en lägesrapport 
 • Budgetuppföljning  
 •  Verksamhetsrapport LRF Häst     
 •  Hållbarhetsarbetet framåt 
 • Verksamhetsplanering inför 2021 

I och med att vi har gjort halvhalt med tävlingarna pga. Covid-19 restriktionerna har förbundsstyrelsen WRAS tagit beslut att under 2020 göra ett omtag av regelboken.

Tills den nya regelboken är klar för försäljning gäller nuvarande regelbok, 2018-2019 med tillägg för godkända förändringar.

Det är möjligt att som tillägg arrangera klassen Disciplined Railwork samt Ranch Riding mönster 6-15. Se https://wras.horse/regelboken/

Förändringar eller rättelser kommer att läggas upp på WRAS hemsida.

Förbundsstyrelsen WRAS

WRAS deltager på HRR möte

Minnesanteckningar 20200208.

Närvarande:

Björn Nilsson WRAS

Jessica Knoster WRAS

Pernilla Karlsson WRAS

Joakim Pettersson SRCHA

Emil Karlsson SRCHA

Zoltan Toth NCHA

Flemming Winberg veterinär, Reiningkommitten SvRF

 

Boskapslicensen ska vara kvar i sin nuvarande form och administreras av WRAS.

Det PM som går ut och ska skrivas under av den sökande, ska uppdateras.

Jessica gör ett förslag, klart senast 31/3 2020.

Licenskortet ska digitaliseras Jessica tittar på förslag. Klart senast 31/3 2020.

Frågor att jobba vidare på: regelverk runt hur en boskapslicens kan dras in och hur den kan återfås efter indragning.

Det är viktigt att alla organisationer drar år samma håll.

Hur kan vi tillsammans möta djurrättsaktivister, den ökade smittspridningen samt sprida kunskap om westernridning.

Mötet beslöt att starta upp ett ordförande nätverk mellan de olika organisationerna.

Rikstäckande organisationer som anordnar tävlingar i westerngrenar ska bjudas in.

Björn kollar om det går att använda Western Sveriges hemsida och FB.

SRCHA bjöd in till domarseminarium 29/2–1/3 i Tidaholm. WRAS sprider det i sina kanaler.

Björn avslutande mötet och tackade för deltagarnas engagemang.

Vid tangentbordet:

Pernilla

Planera för Sveland Western Cup 2020.

Även i år 2020 blir det en fortsättning på förra årets succé. WRAS genomför tillsammans med vår huvudsponsor Sveland, Sveland Western Cup och samtidigt Swedish Master all Breed. Deltävlingarna i cupen är mellan den 1 april och 31 augusti 2020. Finalen sker under hösten 2020.   Exakt datum o plats kommer.

Samtliga WRAS föreningar kan nu ansöka om att arrangera deltävlingar. Skicka er ansökan via mejl till  sma@wras.se

Ytterligare information och  instruktioner angående arrangerandet av tävlingen kommer att löpande presenteras via WRAS sociala medier och hemsidan.

En potentiell bugg i tävlingssystemet.

Går inte att spara ett ekipge som struket “—” i systemet. När
man sparar så sätter systemet tillbaka placering till 0, vilket innebär
att ekipaget räknas in i beräkningen av uppklassningspoäng.

Detta är inte ett problem om ekipaget stryker sig helt för då kan man
sätta det som struket under anmälan. Om man vill har rätt poäng nu måste
man gå in och plocka bort anmälningen istället vilket jag inte tror görs utan man lämnar nog oftast ekipaget med en nolla.

Lördagen den 9 och söndagen den 10 november sammanträder förbundsstyrelsen. Det blir en två dagarskonferens  med planering inför 2020.

 • Genomgång av WRAS Ekonomisk rapport, budget.
  2 föreningar har ansökt om förlustbidrag.
 • Genomgång av inkommande post
 • Förslag på tidplan för arbetet med ny regelbok.
  Nästa möte med förbundsstyrelsen blir fysisk. Scandic Portalen Hotell i Jönköping den 9-10 november. Vi bjuder in valberedning till det fysiska mötet.
 • Årsmötet 2020 bestäms till Jönköping lördagen 18/4 2020.
 • Genomgång ekonomi SWC Och SMA samt slutarbete.
 • Påbyggnadsutbildning av TL planeras för Region Syd av Linda Söderlund innan årets slut.
 • WRAS har deltagit på ett antal möten med hästnäringens representationsråd (HRR) samt med  hästdelegationen. (LRF Häst)

Tisdagen den 24 september deltog WRAS på HRR möte (Hästnäringens representationsråd).

De ärenden som behandlades var:

Trendwatch

– Megatrender som påverkar hästnäringen
– Den nya generationen unga

Djurrättsaktivism och hästnäringen

Gilla Häst – Attraktiv hästnäring

Kvalitetsmärkning i hästnäringen
Hästunderstödda Insatser

(HUI) Hippocampus

Läs mer här minnesanteckningar från mötet…

Den 17 september deltog WRAS på möte med Hästdelegationen LRF Häst.

Det som behandlades under mötet var Verksamhetsplan LRF Häst 202019.
LRF Häst bildades 2014 i samverkan mellan LRF och hästnäringens organisationer med HNS som stödjande part.
Vision En mångfald av livskraftiga hästföretag som växer på en sund marknad i hela Sverige.
Övergripande mål Fler professionella hästföretag med ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Mål
– Näringsdepartementet har i samråd med LRF lagt en plan för hur hästen och hästföretagandet ska
ska uppnå villkor likställda annan animalieproduktion vad avser den nya gemensamma
jordbrukspolitiken.
– LRF Häst har uppmanat till ett initiativ från regeringen att utreda svensk hästsektor ur ett
företagarperspektiv.
Mål 2022 Jordbrukspolitik
– Hästen räknas som stödgrundande djurenhet i Kompensationsstödet i landsbygdsprogrammet.
– Hästföretagande räknas som primärproduktion med lika villkor för jämförbara djurslag och
stödformer.
Mätning: Utfall av påverkansarbete
Aktiviteter jordbrukspolitik
– Fortsatt påverkansarbete framför allt gällande Kompensationsstödet men även andra
ersättningsformer inom CAP
– Uppföljning av skrivelse till regeringskansliet gällande hästföretagande i stödsystemet
– Ett initiativ från regeringen gällande hästföretagande kan innebära ett regeringsuppdrag eller
annat lämpligt format på åtgärd. Initiativet ska omfatta/utreda hur regler och villkor kan anpassas
till hästföretagens aktuella förutsättningar så att likabehandling med annat likställt företagande
uppnås, samt belysa nyttorna med hästarna ur ett
livsmedelsstrategi/landsbygdsföretagarperspektiv.
– Påverkansarbete genom politikerträffar, träffar med tjänstemän på Näringsdepartementet,
Jordbruksverket etc.
– I samverkan med andra produktionsinriktningar/branscher på LRF och i samverkan med berörda
organisationer, driva frågan om att hästen ska få en tydlig och accepterad roll i den nya
gemensamma jordbrukspolitiken
– Lunchseminarier för politiker med hästföretagande som tema/enskilda politikerträffar?
– Bidra med hästföretagaraspekter för aktuella områden i LRFs arbete med reformagendan i
projektet ”Tänk om” under 202019

Mål 202019 regelförenkling
– LRF Häst har i samverkan med LRF Konsult Skattebyrån samt berörda parter, anpassat
åtgärdsplanen för arbete med hästbeskattningsfrågor, till uppdraget i Nationell strategi för
hästföretagande.
– LRF Häst synliggör behovet av och påverkar för en rättssäker attityd vad gäller tillämpningen av
lagstiftningen på djurskyddsområdet.
– Förenklingsbehovet kring Konsumentköplagen är uppfyllt.
– Bygglovsbestämmelsernas tillämpning har förbättrats för hästföretagare.