På gång

Vad är på gång inom förbundet ?

AHL

AHL är en ny djurskyddsförordning som träder i kraft våren 2021. Mål inom djurhälsa som ska minska förekomsten av förödande djursjukdomar och minimera effekterna av sjukdomsutbrott.

Läs mer här…

HRR

HNS 

LRF Häst och Hästdelegationen, på uppdrag av LRFs riksförbundsstyrelse, företräder LRF i hästfrågor och för LRFs talan i Sverige och internationellt.

Läs mer här om Hästdelegationen

i

i