Westernridningens historia

Westernridningen har utvecklats från boskapsarbete till häst, främst i Nordamerika, med rötter långt tillbaka i Spanien m.fl. länder. Ridmoment, traditioner, utrustning och kläder, allt härstammar från den beridna boskapsherden; cowboyen.

Att tävla i westernridning
Ridningen utvecklades till något som man kom att tävla i. I början var det mest cowboys som mätte sina kunskaper, färdigheter och hästar med varandra. Detta utvecklade sig så småningom till ren tävlingsridning fjärran från ranchlivet.

Westernridningens spridning
I USA har sporten blivit väldigt stor och årligen arrangeras en World-show där världens bästa ekipage tävlar. Även i Europa har westernridningen blivit så stor att ridsporten blivit en konkurrent till den vanliga ridsporten. I Tyskland har EM i westernridning arrangerats sedan 1982.

Westernridning i Sverige
I Sverige finns  klubbarna som är anslutna till WRAS spridda över hela sverige.

Ridgrenar
Här skall ekipaget visa kunskaperna i de olika diciplinerna och gångarterna. Allt från att hantera hästen på tänkta hinder som finns i naturen, till att visa upp hästens mångsidighet. I vissa grenar bedömer man ryttarens förmåga att på precist sätt, hantera så att hästen utför ett i förväg bestämt mönster. I andra grenar bedöms hästens prestation, skick och exteriör.

Reining
Westernridningens kanske mest spektakulära gren. Deltagarna skall rida ett angivet mönster, och kunna ha full kontroll över hästens alla rörelser. Hästen skall villigt låta sig ridas, med mycket litet eller inget synbart motstånd och skall helt kontrolleras av ryttaren. Varje egen rörelse från hästens sida, skall betraktas som brist på, eller tillfälligt förlust av kontroll och därför ges poängavdrag i förhållande till graden av avvikelse. Premieras skall mjukhet, finess, snabbhet och bestämdhet i utförandet av de olika rörelserna, med bibehållande av kontrollerad fart.

Western Riding
Western Riding är en gren där kvaliteten på hästens gångarter, galoppombyten, lydnad, uppförande och temperament bedöms. Hästens skall ridas i normalt tempo, vara känslig, lydig och ha lätta och fria rörelser. Premieras skall med betoning läggas på mjukhet, taktmässighet ( genomföra mönstret med bibehållen takt ) och hästens förmåga att byta galopp, exakt och lätt, med rena byten ( med bak- och framben samtidigt ), mitt emellan två markeringar.

Trail
I trail skall hästens förmåga att ta sig över och igenom hinder bedömas, med tonvikten på uppträdande, svar på ryttarens hjälper och samarbetsvilja. Trail bygger på de olika typer av hinder man kan träffa på vid ridning ute i naturen, ex grindar, broar och stockar.

Olika typer av obligatoriska hinder som ingår är: Grind, bommar och ryggningshinder. Andra hinder som ofta förekommer är träbro, vändning i fyrkant bestående av bommar etc. Vid passage genom grind kan ryttaren passera endera med hästens framdel först, eller rygga genom hindret. Ryttaren får inte vid något tillfälle tappa kontrollen över grinden utan att få poängavdrag.

Vid ridning över minst fyra bommar kan dessa ligga på ett rakt spår, på ett böjt spår, i sick sack eller upplyfta. Det skall vara samma avstånd mellan bommarna och detta mäts från den punkt där hästen skall passera.

Ryggning genom hinder sker vanligtvis genom att bommar läggs ut på marken i L-mönster, V mönster eller liknande. Hästen får inte slå i bommarna vid något tillfälle.

Utförande
Hästen skall passera hindren i kontrollerad form och hastighet. Den skall dessutom titta på det hinder den passerar, se var den sätter ned hovarna och utföra samtliga momenten med lätthet och grace. I Trail betyder hästens förtroende för ryttaren mycket. Minsta olydnad kan lätt leda till straffpoäng.

Western Pleasure
Hästens gångarter och form I Western Pleasure rider alla deltagare inne på banan samtidigt. Man rider längs fyrkantsspåret i de olika gångarterna. Domaren bedömer hästens form, mjukhet och gångart. C:a 80% av bedömningen ligger på hästen i denna diciplin, resterande på ryttarens sits, hållning och förmåga att kommunicera med sin häst.
Hästen skall gå i en form där halsen är nära nog rak och med huvudet framför lodplanet. Går hästen med öronen under manken i fler än fem steg i följd skall ekipaget diskvaliceras.
Hästens huvud skall hållas still och med endast lätt eller ingen kontakt med hästens mun. Det är vanligt i Pleasure att ryttaren rider med löst hängande tyglar. Man skall få intrycket att hästen är ett nöje (a pleasure) att rida.

Bedömning
I Western Pleasure klasser med upp till trettiotalet ryttare är det naturligtvis oerhört svårt för domaren att rangordna ekipagen, framförallt de i mellanskiktet. Domaren har ofta bestämt vinnaren på ett tidigt stadium i klassen och ägnar resterande del av tiden till att separera de övriga.

Western Horsemanship
I Western Horsemanship skall ryttarna rida ett av domaren ritat mönster där olika moment ingår.

Galoppfattningar, förvänd galopp, ryggningar, roll backs och gångartsbyten är exempel på moment som ofta ingår. Ryttarna rider först mönstret en och en och rider därefter ut på fyrkantsspåret för sk railwork på samma sätt som i Western Pleasure.

Ryttaren skall ha endast lätt eller ingen kontakt med hästens mun och en häst som går i rätt form och utför momenten med precision och exakthet får bättre poäng om ryttaren rider med helt lösa tyglar.

Bedömning
Domaren lägger här, i motsats till i Western Pleasure, 80% av bedömningen på ryttaren och dennes sits och hållning. Utförandet av mönstret, exakthet i momenten, ryttarens sits, hållning och hjälper är det som i huvudsak bedöms. Railworken är endast till för att särskilja likaplacerade ekipage.

Versatile Horse
Versatile Horse är en gren där hästens mångsidighet visas upp.

Grenen är en mix av klasserna Trail, Reining och Western Riding.

I Versatile Horse, eller Super Horse som grenen kallas i USA, skall ryttaren gå igenom en grind, trava över bommar, rygga genom ett L-format hinder, fatta vänster galopp och sedan göra byten mellan uppställda koner längs långsidan. Därefter ökad trav över diagonalen. Efter detta skall ryttaren utföra en del Reiningmoment som spin, galoppvolter, stop och sliding stop och avsluta med att rygga minst 10 steg.

Ranchhästgrenar

Ranchhästgrenar

Syftet med ranchgrenarna är att visa fram mångsidigheten och arbetsförmågan hos westernhästen. En bra avpassad och välskött arbetsutrustning på hästen skall användas och ge en högre bedömning än en silverutrustning.

Ranch Cutting
Ett numrerat djur skall skiljas ut ur en boskapshjord för att visa hästens förmåga att hantera boskap. När hästen nöjaktigt visat sin förmåga i Cutting, skall ekipaget driva djuret in i en fålla i den andra änden av banan.

Ranch Trail
Banan skall bestå av minst sex hinder som skall vara utformade för att visa hästens förmåga och villighet att utföra olika moment som man kan råka ut för under en normal arbetsdag på en ranch. Om möjlighet finns skall realistiska och naturliga hinder användas. När möjlighet finns är det att föredra att banan sätts upp utanför arenan och att terrängen och de naturliga omgivningarna används. En häst skall belönas för korrekta gångarter och en alert attityd mellan hindren.

Boskapsgrenar

I dessa grenar visas hästens naturliga vallningsinstinkter upp. Ryttaren väljer ut en kalv i hjorden varefter hästen skall kunna hålla den åtskiljd från hjorden, eller driva en kalv i ett förutbestämt mönster inom en fast tidsram.

Cutting
Hästen ska visa upp sin vallinstinkt sk. cowsense genom att hålla en kalv i taget åtskild från hjorden. Ryttaren får minuspoäng om han märkbart hjälper hästen.

Herd Work
Herd Work är en träningsgren för ryttare som senare vill tävla i Cutting. Tidigare nämnda paragrafer rörande Cutting gäller, med följande undantag

A. Samtliga hästar, oavsett ålder SKALL ridas på tränsbett och på två händer.
B. Det är tillåtet att till viss del använda tygel- och skänkelhjälper. Domaren skall därför delvis bortse från de paragrafer som berör straffpoäng i detta avseende.
C. Det är tillåtet att hålla i sadelhornet med en hand, dock utan att släppa tygeln.
D. Ekipage som startat i Cutting kan ej starta i Herd Work på samma tävling.

Working Cowhorse
Först rids ett mönster utan kalv, därefter ska ryttaren fösa en kalv efter ett förbestämt mönster.

Team Penning
Ett lag på tre ryttare skall inom angiven tid skilja ut och driva in optimalt tre djur, märkta med samma siffra eller mas samma färg på halsbandet, i en fålla. Den snabbaste tiden vinner, Godkänt resultat uppnås även med ett eller två djur i fållan. Det lag som fått in flest djur placeras högst, oavsett tiden.

Team Sorting
Ett lag bestående av två ekipage ska på tid i två heat sortera 10 djur med start av det djur vars nummer lottas innan laget får starta. Djuren ska sorteras i nummerordning från en fålla till nästa. Det lag med mest djur i rätt ordning och på kortast tid vinner.

Tidsgrenar

Tidsgrenar

Här finns de grenar som ryttaren skall rida runt käppar eller tunnor, samt alla grenar där ryttaren använder ett lasso. I alla dessa grenar rider man mot klockan.

Dummy Roping
Roping är en stor gren i USA där man använder lasso som ett arbetsredskap i det dagliga rancharbetet. Grenen går ut på att så snabbt som möjligt rida ifatt en springande kalv och fånga den med lassot. I Sverige är detta dock förbjudet. Här använder vi istället en sk Dummy, en konstgjord kalv i naturlig storlek som dras på en släde efter en bil, fyrhjuling eller liknande.

Ryttaren startar i en box med kalven jämsides, utanför boxen. En lina vid ingången till boxen släpps när dummyn startar, vilket är klarsignal till ryttaren. Ryttaren skall därmed galoppera ifatt dummyn och med ett kast träffa kalven, som då lossar från släden.

Klockan stannar när ryttaren fångat kalven och ryggat hästen som skall hålla lassot sträckt medan ryttaren rör vid kalven.

Ryttaren tillåts göra två kast efter det att dummyn börjat röra sig. Om ryttaren gör två kast skall han ha två lasson och använda båda dessa. Endast träff runt halsen godkänns. Om lassot lossnar innan ryttaren hunnit lägga handen på dummyn, erhålles ingen tid. Om ryttaren endast har ett lasso skall han vid miss lämna banan efter sitt kast.

Dummy Stopping
Ryttaren startar i en box med kalven jämsides, utanför boxen. En lina vid ingången till boxen släpps när dummyn startar, vilket är klarsignal till ryttaren. Ryttaren skall därmed galoppera ifatt dummyn och med ett kast träffa kalven, som då lossar från släden.

Ryttaren skall ej sitta av efter att ha träffat dummyn, utan istället göra en sk ”Dally”. Dvs. slå lassot runt sadelhornet. Hästen backas sedan tills dess att repet är sträckt. Klockan stannar när momentet är utfört och repet ligger kvar runt dummyns hals.

Dummy Tying
Samma regler som i Dummy Stopping och Dummy Roping förutom att: När ryttaren fångat dummyn skall han/hon sitta av på valfri sida och ta sig fram till dummyn. Ryttaren skall ha en sk.piggingstring med vilka tre ben på dummyn skall korsas och knytas samman med minst ett varv och ett halvslag. När ryttaren knutit dummyn och hästen har sträckt lasson, sträcker ryttaren armarna i luften och domaren stoppar tiden.

Barrel Race
Ridning runt och mellan tunnor i ett klövermönster. I Barrel Race skall ryttaren rida runt tre tunnor (Barrels) på ett sätt så att man alltid korsar sin egen väg. Att välta en tunna medför 5 sekunders tidstillägg.

Ryttaren tillåts ha flygande start. Om hatten flyger av ger detta fem sekunders tidstillägg. Barrel Race rids i två heat där de sammanlagda tiderna räknas.

Pole Bending
I Pole Bending ska den tävlande starta med flygande start och rida slalom mellan sex uppsatta stolpar med ett avstånd av 6,3 meter mellan varje.

Att välta en stolpe medför 5 sekunders tillägg till totaltiden. Likaså om den tävlande tappar sin hatt/hjälm under vistelsen på banan Två heat rids och den sammanlagda tiden är den som räknas.

Uppvisningsgrenar

Uppvisningsgrenar

Här bedömmer man uppvisarens förmåga att förbereda och visa upp en häst i grimma. Idealuppvisningen består av en lugn, säker och prydligt klädd uppvisare ledande en välskött häst som snabbt och effektivt utför aktuellt mönster med exakthet, mjukhet och precision.

Showmanship at Halter
Här bedömmer man enbart förmågan att visa en häst i grimma. Hästen är enbart ett medel för att demonstrera uppvisarens kunskaper och förberedelser.

Trail at Hand
Trail at Hand är en klass som bedömer uppvisarens förmåga att förbereda och leda sin häst i grimma (dock ej repgrimma) genom ett trailmönster. Bedömningen ska utgå ifrån Showmanship at Halter och i själva trailmönstret reglerna för Trail.