Motion

Att skriva en motion till förbundsstämman.

Det finns inget regelverk för hur motioner ska skrivas och formuleras. Det får inte finnas något som hämmar medlemmar från att författa motioner.

Däremot finns det några punkter som är viktiga att tänka på enligt följande.

Börja med att skriva en tydlig rubrik i fetstil på en rad (max två rader) som på bästa möjliga sätt sammanfattar din motion.

Inled sedan med att skriva en bakgrund till din motion, dvs;
– anledningen till att du skriver motionen
– problemställningen,
– vilka fördelar som kan uppnås,
– konkreta exempel gör det lättare att sätta sig in i motionen,
– etc.

Skriv frågor i motionen angående det du motionerar om, direkt riktad till styrelsen.
– Frågorna ska vara enkelt uppställda i en punktlista.
– Frågorna ska vara numrerade.
– De ska tydligt visa att det är frågor och
– det ska tydligt framgå att du vill ha konkreta svar från styrelsen på dina frågor.

Avsluta motionen med att konkret formulera ditt förslag.

Använd ATT satser.

Det kanske viktigaste av allt;
VAR, NÄR, HUR och AV VEM är alltid viktigt i motioner!

Undvik att ta upp olika ämnen i en och samma motion.

Det ska vara ”luft” i dokumentet, dvs kortare stycken med mellanrum mellan styckena så blir det lättare att läsa och förstå vad som hör ihop med vad.

Om motionen är lite längre, lägg in korta och tydliga delrubriker för varje stycke i texten.

Avsluta med att skriva ditt namn samt föreningsnamn. 

Du behöver inte skriva under motionen med din namnteckning eftersom det inte finns något regelverk för detta, men du rekommenderas att göra detta ändå.

Lägg in datum i din motion för när du lämnat in din motion.

Lämna in din motion i tid (ej efter sista datum för inlämnandet av motioner).

Klicka här för att se ett exempel på mall motion…