Historia

Förbundet består av medlemsföreningar från Skåne i söder till Kalix i norr. Indelade i fem regioner. Region Norr, region mitt, region öst, region väst och region syd.

WRAS är ett oberoende rikstäckande förbund där alla hästraser är välkomna att tävla på lika villkor.

 

Historik WRAS

1982

WRAS bildades i februari av Swedish Western Riders (SWR), Western
Riders Club Gotland (WRG), Western Riders Club Habo (WRH) och
Western Riders Club Stockholm (WRCS).

Regel och domarkommitté bildas
med 8 ledamöter I varje, tävlingslicenser undersöks. Kommitté för
internationella kontakter bildas. Uttagning till EM i Aachen på SWR och
WRG:s tävlingar. 20:-/medlem till WRAS.
Interimsstyrelse: ordf: Staffan Ljunggren, Sek: Roland Johansson,
Kassör: Cob Dahlgren, Ledamöter: Rolf Haglund, Jan Moritz, Supp: AnnMarie Holmström, Krister Nilsson.

1983

Licenser införs för häst och ryttare 25:-/st och år. WRG arrangerar SM i
följande grenar: WH, TR, RE, WR, BR, PB, DR och DS. Möte i Essen om
EM. Första ordinarie förbundsårsmöte hålls på Toftagården, Gotland. 5%
av biljettintäkterna och 10% av SM ska gå till WRAS. Vandringspris införs.
Regel- och domarkommitté minskas ned. Rekommenderat
domartraktamente 100:-/dag + ev resa betalas av arrangerande klubb.
Förbundsårsmöte ska hållas i april varje år och inte i samband med någon
klubbs årsmöte. Clinic med Jim Flores genomfördes.
Styrelse: Ordf: Staffan Ljunggren, Sek: Roland Johansson, Kassör: Cob
Dahlgren, Ledamöter: Rolf Haglund, Jan Moritz Supp: Ann-Marie
Holmström, Krister Nilsson.
Ny Klubb: Western riders Uppland (WRU).

1984

Medlemsavgiften till WRAS höjs till 25:-. SM arrangeras av WRH. SM och
WRG:s tävling är uttagstävling till EM. Önskemål om kval till SM. Hästlotteri
anordnas för finansiering av EM resor. Avgifter oförändrade. WRASinfo
diskuterades. Domar och regelkommitté upphör. Clinic med Claire Miller
genomfördes.
Styrelse: Ordf: Staffan Ljunggren, Sek: Roland Johansson, Kassör: Cob
Dahlgren, Ledamöter:Ann-Marie Holmström, Krister Nilsson.
Nya Klubbar: Longhorn Western Riders (LWR), Western Riders Alvesta
(WRA). Väne westernryttare (VWR).


1985

5 st B-tävlingar arrangeras inkl SM som hölls på Gotland. Hästlotteri
anordnas med dragning på SM. Lista på godkända domare sammanställs.
Regelråd med representanter från varje klubb inrättas. WRASinfo
diskuteras likaså infofolder. Avgifter oförändrade. Förbundsårsmöte i
Huskvarna. Clinic genomfördes.
Styrelse: Ordf: Staffan Ljunggren, Sek: Roland Johansson, Kassör: Cob
Dahlgren, Ledamöter: Karsten Brodin, Helene Weibull, Supp: Robert
Lundgren, Johnny Hoas, Jan Moritz.
Nya Klubbar: Western Riders Club Z (WRZ), Dala Western Riders (DWR),
Göteborg Western Riders (GWR)


1986

5 st B-tävlingar inkl SM som arrangerades av WRH. Önskemål om fler små
tävlingar inom klubbarna. Tävlingskalender kommer ut. Infofolder
diskuteras. Clinic med Kevin Donhue genomfördes.
Styrelse: Helene Weibull, Sek: Roland Johansson, Kassör: Cob Dahlgren,
Ledamöter: Karsten Brodin, Glenn Frost, Supp: Robert Lundgren, Pia
Johansson, Bengt Eriksson.

1987

6 st B-tävlingar inkl SM som arrangerades av DWR. För att delta på SM
måste man ha deltagit på minst 2 B-tävlingar föregående och/eller
innevarande år. Infoblad diskuterades. PR grupp tillsattes. Licensavg under
16 år 25:- övriga 35:-.
Styrelse: Ordf: Helene Weibull, Sek: Roland Johansson, Kassör: Robert
Lundgren, Ledamöter: Glenn Frost, Karsten Brodin, Supp: Pernilla
Karlsson, Eva Borg, Bengt Sundström.

1988

7 st B-tävlingar inkl SM som arrangerades av WRU. Medlemsavgiften
höjdes till 40:-/medlem. WRAS-info skickas till samtliga medlemmar.
Knappkampanj till förmån för EM-ryttare.
Styrelse: Ordf: Pernilla Karlsson, Sek: Roland Johansson, Kassör:
Robert Lundgren, Ledamöter: Karsten Brodin, Eva Borg, Helene Weibull,
Glenn Frost, Supp: Lars Jonsson, Kent Malmevik.
Ny klubb: Western Riders Sjuhärad (WRS).

1989

6 st B-tävlingar inkl SM som arrangerades av WRG. Licensavg höjs till 60:-
senior och häst, junior 25:-. Vaccinationstvång införs för A2 virus. WRAS
championat utdelas första gången. Reselotteri anordnas.
Styrelse: Ordf: Pernilla Karlsson, Sek: Lars Jonsson Kassör: Robert
Lundgren, Ledamöter: Kent Malmevik, Margareta Bäcklund, Leif Nelson,
Glenn Frost, supp: Roland Johansson, Henry Flinthammar.
Nya klubbar: Westernryttarna i Skåne (WRIS), Western Riders
Östergötland (WRÖ).

1990

7 st B-tävlingar inkl SM som arrangeras av WRH. Medlemsavgiften höjs till
50:- och innefattar olycksfallsförsäkring. Reselotteri anordnas. Licensavg
25:- junior och övriga 70:- Nya uppklassningsregler diskuteras. %intäkter
slopas. Uppvisning i Scandinavium. Arbetsgrupper tillsätts: Domarutb,
regler, stadgar, PR och ungdom.
Styrelse: Ordf: Pernilla Karlsson, Sek: Lars Jonsson, Kassör: Jüri
Jackson, Ledamöter: Glenn Frost, Kent Malmevik, Margareta Bäcklund,
Leif Nelson, Supp: Roland Johansson, Nettan Moritz.
Ny klubb: Eastern Western Riders (EWR).


1991

5 st B-tävlingar inkl Sm som arrangeradres av WRCS. Kval till SM
borttages. Licensavg: 25:- junior och övriga 100:- Extra avgift på 1000:-
från klubbarna till WRAS. WRAS-info blir ”Western Rider”
prenumerationsavgift införs.
Styrelse: Ordf: Staffan Ljunggren, Sek: Roland Johansson, Kassör: Ove
Gustavsson, Ledamöter: Glenn Frost, Per Mårtensson, Uno Hjerpe, Lollo
Nilsson, Supp: Lars Jonsson, Sven-Åke Klang.
Nya Klubbar: Icebear Western Riders (IWR), Wermland Western Riders
(WWR), Kalmar Western Riders (KWR).

1992

9 st B-tävlingar inkl SM som arrangeras av SWR. Nytt
uppklassningssystem inför likaså beginnerskort. Hästlotteri tillsammans
med SQHA. Ungdomssektion diskuteras. Licenserna upphör vid årets slut.
Styrelse: Ordf: Staffan Ljunggren, Sek: Roland Johansson, Kassör: Ove
Gustafsson, Ledamöter: Glenn Frost, Per mårtensson, Lollo Nilsson, SvenÅke Klang, Supp: Lars Jonsson, Ingmarie Andersson.
Nya Klubbar: Western Training Club Strängnäs (WTCS), Gnesta Western
Riders (GWR).

1993

6 st A, B-tävlingar inkl SM som arrangeras av WRG. Avgift på 10:-/start på
A, B och C-tävling införs.”Western Rider” upphör och blir WRAS-info igen.
Hästlotteri anordnas. Infobroschyr ges ut. Undomssektion bildas.
Styrelse: Ordf: Staffan Ljunggren, Sek: Jannike Voest, Kassör: Marie
Johansson, Ledamöter: Per Mårtensson, Ingmarie Andersson, Sven-Åke
Klang, Glenn Frost, Supp: Lars Jonsson, Sonney Karlsson.
Nya Klubbar: Training & Riding in Western Style (TRIVS), Karlstorp Trail
Blazers (KTB).

1994

SM arrangerades av DWR. Rekommenderat domararvode 500:-/dag +
resa och uppehälle, betalas av arrangerande klubb. Lathunden utkommer
första gången. Djurklasser diskuteras ingående. Skrivelser till och från
jordbruksverket angående enmansutredning.
Sturelse: Ordf: Staffan Ljunggren, Sek: Jannike Voest, Kassör: Mikael
Johansson, Ledamöter: Sven-Åke Klang, Per Mårtensson, Ingmarie
Andersson, Sonney Karlsson, Supp: Lars Jonsson, Eva Malmström.
Nya Klubbar: Töreboda Western Riders (TWR), Western Riders i X-län
(WRX), Western Riders Syd (WRSyd), Westernryttarna kungsbacka (WK),
Western Riders i NV Skåne (WINS), Snapphanebygdens westernryttare
(SbWr), Kronobergs Western Riders (KWK), Country Western Riders
Enköping (CWRE).


1995

SM arrangeras av SWR. Hjälm för de under 17 år på tävlingar.
Westernridmärke införs. Förhandlingar med Sv Ridsportsförbundet inleds.
FEWI bildas. För att vara med i ungdomsstyrelsen kan man vara upp till 25
år.
Styrelse: Ordf: Staffan Ljunggren, Sek: Jannike Voest, Kassör: Mikael
Johansson, Ledamöter: Sven-Åke Klang, Sonney Karlsson, Eva
Malmström, Ingmarie Andersson, Supp: Lars Jonsson, Lena Lilliér.
Nya klubbar: Western Riders Borås (WRB), Middle West Riders (MWR),
Bråvikens Västernryttare (BVR), Gota Western Riders (GOWR).


1996

SM arrangeras av WRB. Medlemsavg höjs till 60:-/medlem över 19 år.
Olycksfallsförsäkring upphör. Tränarseminarium hålls för att godkänna
tränare. Diskussioner om kval till SM. Fortsatta diskussioner om anslutning
till Ridsportsförbundet. Märkeskontrollanter för westernridmärket
införs.Riksfinal i Trail hålls på Elmia i oktober.
Styrelse: Ordf: Jannike Voest, Sek: Annika Lövgren, Kassör: Mikel
Johansson, Ledamöter: Sven-Åke Klang, Eva Malmström, Lena Lillér, Lars
Jonsson, Supp: Anna Lööf, Maria Egelby.
Nya klubbar: Western Riders Nyköping (WRN), Westernryttarna
Gästrikland (WG), West Coast Western Riders (WCWR), tJust Western
Riders (tJWR), Northern Western Riders (NWR), Dackefejdens
Westernryttare (DFWR), Crossroad Western Riders (CWR), Carlsstad
Westerryttarallians (CWA), Vattlång Western Riders Club (VWRC).


1997

SM arrangeras av WRG. Domarseminarier öppna för alla införs.Hemsida
diskuteras. WRAS-info kommer ut i A4-format. Riksfinal i Reining på Elmia.
Enhälligt nej till anslutning till Ridsportförbundet. Framtidsråd tillsätts. Extra
avgift på 30:-/medlem för att finansiera framtidsrådet.
Styrelse: Ordf: Sven-Åke Lang, Sek: Annika Lövgren, Kassör: Mikael
Johansson, Ledamöter: Eva Malmström, Lena Lilliér, Anna Lööf, Lars
Jonsson, Supp: Lolle Hoas, Nils Nilsson.
Nya Klubbar: Little Texas Riders (LTR), Western Riders i Mark (WRIM),
Arvika Western Riders (AWR) Paradise Western Riders i Westmanland
(PWRW).

1998

SM arrangerades av WRCS. Framtidsgruppens förslag antas. Ungdomar
får endast starta i ungdomsklasser på SM. Nya grenar i regelboken:
Showmanship at halter och Team penning. Ny infobroschyr. WRASsida i
Hästfynd. WRAS medlemsbas färdig. Riksfinal i Dummy Roping på Elmia.
Styrelsen: Anna M Lönedal, Sek: Yvonne Lundgren, Kassör: Eva
Gisslander, Ledamöter: Lars Jonsson, Eva Malmström, Benita Wikman,
Annika Lövgren, Supp: Chippa Nelson, Marre Magnusson.
Nya Klubbar: Zävelångens Westernryttare (ZWR), Western Riders Club
Bohuslän (WRCB), Flatland Western Riders (FWR), Bergslagen Western
Riders (BWR). Vilande TWR och IWR.

1999

SM arrangerades av WRAS och SPHA. Licenser infördes: Vuxen AB 300:-
Vuxen C 150:- Ungdom AB 150:- Ungdom C 100:- Hästlicens 500:- livstid,
hästlicens 1 år 200:-. Word Police and Fire Games genomfördes i
Stockholm. Tränarutbildning I Motala inom Kunskapslyftet. Hemsidan läggs
ut på nätet. Ungdomssektionen får namnet WYRAS. Riksfinal i Western
Riding och Western Horsemanship Youth på Elmia.
Styrelse: Ordf: Anna M Lönedal Sek: Yvonne Lundgren, Kassör: Eva
Gisslander, Ledamöter: Lars Jonsson, Sten Grass, Chippa Nelson, Benita
Wikman, Supp: Jan Strömberg, Karin Pettersson.
Nya Klubbar: Södertörns Westernryttare (SW), Näfwqvarn Western Riders
(NQWR), Hagforsbygdens Westerryttare (HbWr). WRB,WRS,ZWR och
WRIM ska gå ihop i en klubb.6 st B-tävlingar inkl SM som arrangerades av
DWR.

2000

Olycksfallaförsäkring i Folksam tecknas för de som har licens. Licenskort i
plast och engångslicenser på C-tävlingar införs. Beginnerskort försvinner
och uppklassning införs med poänggräns 125 poäng. Kval till SM införs.
Årsmötet på High Chaparall. Sponsoravtal med Agria. Ungdomslandslag
tävlar i Tyskland. Tarkett sponsrar. SM arrangerades av WWR i Arvika.
WRAS hade Reining på Globen.
Styrelse: Orf: Yvonne Lundgren, Sek: Margareta Bäcklund, Kassör: Eva
Gisslander, Ledamöter: Benita Wikman, Mikael Karlsson, Lars Jonson,
Sten Grass, Suppleanter: Lotta Bünsow, Jan Strömberg
Nya Klubbar: Western Riders Club Eskilstuna (WRCE), Härjedalens
Westernryttare (HW)v.

2001

Beslut om Allsvenskan togs. Portalen läggs ut på nätet. WRAS går ur
FEWI. Reining upptas av FEI. Nya kvalregler till SM. SM arrangeras av
SbWR/WINS i Helsingborg. Ungdomsreining på Globen. Riksfinal i VH går
på Grevagården i Hopp SM
Styrelse: Ordf: Yvonne Lundgren, Sek: Lotta Bünsow, Kassör: Eva
Gisslander, Ledamöter: Lars Jonson, Margareta Bäcklund, Mikael
Karlsson, Benita Wikman, Suppleanter: Astrid Ringström, Monica Persson
Nya Klubbar: Ranch Horse Ass´n (RHA), Yeehaw Western Riders i
Brålanda (YWRB), Western Riders Performance Club Borås (WRPCB

2002
Domarlicens införs. Westernridmärke i Brons, Silver och Guld införs. Nya SM kvalregler
införs. SM arrangeras av SWR. Tidningen Western-nytt läggs ner efter beslut på
årsmötet. Omorganisation av WRAs påbörjas och ”WRAS on Road” drar ut på vägarna
för att träffa så många klubbar som möjligt. Tävling i Reining i Globen. Grönt kort för
boskap börjar diskuteras. Disciplinnämnd bildas.
Styrelse: Ordf: Lars Jonson, Sek: Jan Strömberg, Kassör: Eva Gisslander, Ledamöter:
Lotta Bünsow, Margareta Bäcklund, Henry Flinthammar, PG Sjöberg, Suppleanter:
Kenneth Wetterlund, Hillevi Carlsson.
Nya Klubbar:Gröndals Western Riders (GRWR), Wilhelmina Western Riders (WiWR),
Wild Bunch Skåne (WBS), Bilbo Western Riders (BBWR).

2003
Grönt kort införs med övergångsregler under 2003. WRN arrangerar SM för ridgrenar
och SWR/WSG för Boskap och Timed events. Distriktsstadgar skrivs. Western
Allsvenskan är igång. Finalen i WesternAllsvenskan arrangeras av WRN i samband
med SM. Boken WesternRyttaren kommer ut. Årsmötet hålls i Örebro. Portalen
omarbetas. WRAS får nya stadgar. Diskussioner mellan WRAS, SQHA, SPHA och
APHC-se om gemensamt SM 2005.
Styrelse: Ordf: Lars Jonson, Sek: Jan Strömberg, Kassör: Eva Gisslander, Ledamöter:
Margareta Bäcklund, Henry Flinthammar, PG Sjöberg, Hillevi Carlsson, Suppleanter:
Zeta Låång, Lars Lindvall.
Nya Klubbar: Halland Western Riders (HDWR), Taure Western Riders Stockholm
(TWRS), Western Horsemanship All Over (WHAO! Skåne), Westernryttarna I Glasriket Småland (WIG),


2004
Uppklassningar tas bort. Bok om Boskapsgrenar kommer ut. HjWR arrangerar Riksmästerskapen och i samband därmed genomförs finalen i WesternAllsvenskan. Årsmöte
hålls i Västerås. Arbetsgrupp för Grönt kort bildas, med representanter från WRAS, RHA
och SQHA. Ny westernbroschyr kommer ut. Medlemsavgiften höjs till 100:- till WRAS.
Omorganisationen fortsätter.
Styrelse: Ordf: Lennart Nilsson, Sek: Helene Thörn, Kassör: Eva Gisslander,
Ledamöter: Lars Lindvall, Zeta Lång, Margareta Bäcklund, Yvonne Landell, Suppleant:
Tina Holmgren
Nya Klubbar: Knallebygdens Westernryttare (KBWR), Highland Western Riders i
Jönköpings län (HLWR)


2005
Distriksstadgar införs. Anbud på ny hemsida tas in och ny webbmaster blir Johan
Grundin. Öppet SM arrangeras av RHA på Grevagården. Arbetet med att ta fram en
grafisk profil inleds. Jan Strömberg RHA blir förbundets talesman i boskapsfrågor.
Inga nya klubbar i år. Styrelsen minskas till 6 ledamöter och suppleantplats tas bort.
Styrelse: Ordf: Lennart Nilsson, Sek: Helene Thörn, Kassör: Eva Gisslander,
Ledamöter: Lars Lindvall, Zeta Lång, Yvonne Landell.

2006
Skuggbedömning för nya domare införs. Alla klubbar ska ha minst en tävling per år.
Funktionärsbok kommer ut. Boskapslicenser införs. RHA arrangerar öppet SM på
Grevagården. Arbetet inför WRAS 25 årsjubileum påbörjas.
Styrelse: Ordf: Lennart Nilsson, Sek: Helene Thörn, Kassör: Eva Gisslander,
Ledamöter: Lars Lindvall, Jane Peterson, Yvonne Landell.
Nya klubbar: Club Western Valley Österlen (CWVÖ), Folkärna Ridsällskap Western
(FRSW), Midnattsolens Western Ryttare (MSWR), Strängnäsbygdens westernryttare (SbYWR)


2007
Jubileumsår WRAS 25 år
SM arrangeras av WRN på Okna Ranch Tystberga. Nytt Iicenssytstem för ryttarlicenser,
med bara två licenser införs. Även på D-tävlingar måste man ha licens för både häst o ryttare. Westernridningens dag i maj arrangeras för första året. Westernridmärkestävling under hela året. Förbundet med hjälp av klubbar har deltagit på mässor i Scandinavium,
Västerås och Globen. Förtjänst tecken för styrelseledamöter i klubbar, distrikt och
förbund införs.
Styrelse: Ordf: Lennart Nilsson, Sek: Helene Thörn, Kassör: Eva Gisslander,
Ledamöter: John Södersten, Jane Peterson, Yvonne Landell.
Nya klubbar: High Chaparall Western Riders (HCWR) och Long Valley Riders (LVR)