Förtjänsttecken

Policy för utdelning av förtjänsttecken

Bronsnål
Delas ut till medlem inom Klubbstyrelse, Distriktsstyrelse eller Förbundsstyrelsen med en sammanhängande tid om fem (5) mandatår * som styrelseledamot inom WRAS **.

Silvernål
Delas ut till medlem inom Klubbstyrelse, Distriktsstyrelse eller Förbundsstyrelsen med en sammanhängande tid om tio (10) mandatår * som styrelseledamot inom WRAS **.

Guldnål
Delas ut till medlem inom Klubbstyrelse, Distriktsstyrelse eller Förbundsstyrelsen med en sammanhängande tid om femton (15) mandatår * som styrelseledamot inom WRAS **.

* Med ”mandatår” avses perioden mellan två ordinarie årsstämmor och man utgår från nuvarande mandatår och räknar sammanhängande mandatår bakåt.
** Man får tillgodoräkna sig den totala tiden som ledamot i klubb- distrikts- och förbundsstyrelse, om uppdragen hänger samman.


Förfarande vid utdelning av förtjänsttecken
Tillsammans med förtjänsttecken utdelas även diplom. Förtjänsttecken och diplom tillhandahålls av Förbundsstyrelsen.

Klubbordförande ansvarar för att förtjänta medlemmar inom klubbstyrelse redovisas till Distriktsstyrelse.
Distriktsstyrelseledamot delar ut förtjänsttecknen + diplom vid lämpligt tillfälle, t ex klubbens årsstämma.

Distriktsordförande ansvarar för att förtjänta medlemmar inom Distriktsstyrelse redovisas till Förbunds-styrelsen. Förbundsstyrelseledamot delar ut förtjänsttecknen + diplom vid lämpligt tillfälle, t ex distriktets årsstämma.

Förbundsordförande ansvarar för att förtjänta medlemmar inom Förbundsstyrelsen uppmärksammas, genom att dela ut förtjänsttecknen + diplom vid lämpligt tillfälle, t ex förbundets årsstämma.

Redovisning av ledamöter som är aktuella för att erhålla förtjänsttecken skall ske senast den 31 december året före utdelning. Redovisningen av förtjänta ledamöter skall innehålla, förutom personuppgifter, en förteckning över vederbörandes styrelseuppdrag med uppgifter om uppdragens art och omfattning i tid.
.