FAQ

De vanligaste frågorna?

 I grenen Ranch Trail är repgrind inte tillåten. Se sidan 147 §342 Obligatoriska hinder.  I grenarna Trail och Trail in Hand är det tillåtet med repgrindar.

Gemensamma riktlinjer för arrangerande av Regionmästerskap (RM)

 • RM arrangeras av klubb tillhörande aktuellt region i samband med annan tävling eller som enskild tävling
 •  RM ska hållas på C-nivå
 • Endast medlemmar i förening som tillhör regionen kan delta i RM
 • RM är ej uppklassningsgrundande, d.v.s. alla kan rida klassen utan risk att bli uppflyttad till en högre nivå
 • Arrangerande klubb står för utgifter och erhåller intäkter gällande RM
 • Prisrosett/plakett/medalj (valfritt vilket man delar ut) ska delas ut till 1:a, 2:a och 3:dje placerade i klassen. Om endast rosett delas ut bör den vara av ”lite finare slag”. Denna kostnad står distrikten för
 • Sponsrade priser får delas ut i klasserna
 • Det är möjligt för arrangerande klubb att söka förlustbidrag hos Förbundet (gäller ej Prisrosett/plakett/medalj)
 • Grenar för RM bestäms av arrangerande klubb, dock ska grenarna vara WRAS- godkända.

Rekommendationen är att åtminstone följande klasser erbjuds:

 • Western Pleasure
 • Western Horsemanship
 • Western Riding
 • Versatile Horse
 • Trail
 • Ranch Trail
 • Ranch Riding
 • Reining
 • Trail at Hand
 • Showmanship at Halter
 • RM får gå ”klass-i-klass” (men bör undvikas i klasser där samtliga ekipage är inne på banan samtidigt)
 • Klubbtävling är en tävling öppen endast för arrangerande klubbs medlemmar.
 • Traditionell/annan sadel och träns ,tillåts.
 • Tävlingen ska dömas av WRAS godkänd domare.
 • Inga prispengar får delas ut.
 • Tävlingen är ej berättigad till uppklassningspoäng.
 • Det krävs ingen tävlingslicens i WRAS för att deltaga.
 • Övriga regler enligt WRAS-regelbok.
 • Gäller from 20170601.

Licens för ridskole häst gäller ”livstid” så länge hästen är i ridskolans ägo. När den byter ägare, bryts ”livstidslicensen.” ”Licens för ridskolehästar är livstids,( 300 kr) bryts bara om hästen byter ägare. Klassas som ridskolehäst gör häst som ej ägs av privatperson/går på ridskoleverksamhet. ”

Man kan vara medlem i flera WRAS föreningar men måste för varje kalenderår välja en förening att tävla för. Detta betyder att den förening ni tävlar er första tävling för året för är den förening ni kommer tävla hela året för.
Vill man byta förening måste detta mailas in till ta@wras.se innan ni startar årets första WRAS start.

Sveland Western Cup är en sprillans ny cup för landets alla westernryttare. På tio orter ska fem olika grenar avgöras. Finalen går på Axevalla travbana i september.

Från och med den 1 april 2019 kan tävlingsarrangören välja att frångå WRAS regelbok i samtliga boskapsgrenar och istället välja att köra tävlingen enligt AQHAs regelbok eller någon av deras rekommenderade organisationer. ( Se lista hos AQHA)
Detta skall tydligt framgå i propositionen av tävlingen.
Den regelbok samt mönster som används på tävlingen skall tillhandahållas av arrangören, inte i fysisk form men som länk.
Den tävlande har skyldighet att läsa in sig på de delar som eventuellt inte överrensstämmer med WRAS regelbok för grenen.

Om arrangören väljer att ha WRAS regelbok skall detta ske i samråd med anlitad domare.

Efter varje tävlingssäsong tar förbundet fram en lista på de ekipage som har flest poäng per class för A eller B tävlingar. Dessa personer uppmärksammas på WRAS förbundsstämma med prisutdelning.