Detta gör förbundet

 WRAS Förbundets uppgifter

 • Verkställa det som beslutades på årsmötet.
 • Stadgar.
 • Kontakt och samarbete med övriga hästrelaterade organisationer.
 • Sammanhållande tävlingar.
 • Tävlingskalendern och Tävlingssystemet.
 • Utvärdering av tävlingsrapporterna samt delegering.
 • Sammanhållande utbildningar.
 • Information.
 • Ungdomsverksamhet.
 • Planera verksamheten framåt.
 • Regelboken och övriga böcker.
 • Blanketter o Mallar.
 • Utbildningar.