Detta är WRAS?

Förbundet består av medlemsföreningar från Skåne i söder till Kalix i norr. 

Indelade i fem regioner. Region Norr, Region mitt, Region öst, Region väst och Region syd.

WRAS är ett oberoende rikstäckande förbund där alla hästraser är välkomna att tävla på lika villkor.

WRAS har till uppgift att främja Westernridningen i Sverige, samt därtill knuten verksamhet.

 
 

Värdegrund

WRAS förbundets policy och värdegrund.
 
 

Styrande dokument

Här kan du läsa om förbunds -och föreningsstadgar. Årsmötesprotokoll. Verksamhets och inriktningsmål för förbundet samt arbetsbeskrivningar.
 
 

Blankettarkiv

Alla förbundets blanketter och dokument samlade på ett ställe..
 
 

WRAS historia

Här kan du läsa om bildandet av WRAS.
 
 

Westernridningens
historia

Westernridningen har utvecklats från boskapsarbete till häst, främst i Nordamerika, med rötter långt tillbaka i Spanien m.fl. länder.