WRAS Championat

WRAS Championat delas ut varje år till de ryttare som på arrangerad WRAS förening placerat sig på A och B-tävlingar under årets tävlingssäsong.

De som placeras på någon A och B-tävling under året får poäng för sin placering.

Poängen baseras på att 50 % av startfältet i en A och B-klass får poäng. Ex 10 starter, fem stycken får poäng enligt skalan 1:an 10 p, 2:an 9 p, 3:an 8 p osv.

När tävlingssäsongen är slut räknas alla poäng ihop och den ryttare i varje klass som har flest poäng får sitt championat. Är det flera på samma poäng så räknas flest 1:a placeringar eller 2:a placeringar osv.

Vinnarna kontaktas av Förbundsstyrelsen.

WRAS Championat utdelas i de A och B grenar som erbjuds enligt WRAS regelbok.

Championat vinnarna 2019.

OBS! Listan ska uppdateras med klubbtillhörighet.

[gview file=”https://wras.horse/wp-content/uploads/2021/08/championat-2019.pdf”]