Regelboken

Textändringar i WRAS regelbok utgåva 2021.

19 oktober 2021. §130 sidan 22.

Förtydliga i kapitel Åldersregler/Häst §130

Föl (upp till ett år) får inte vistas på tävlingsplats.

Som föl räknas hästen fram till 4–6 månader. Därefter, tills den fyller två år, kallas den för åring.

Förklaring:
WRAS är ingen rasklubb, med till exempel exteriör och eller felbedömning, så därför har vi ingen anledning att utsätta så unga hästar för den mentala stress det innebär att vara på en tävlingsplats.

iApplosa regelbok 2021