Rapport efter tävling

Tävlingsresultaten från A-, B-, C- och D-tävling ska vara inlagda i Tävlingssystemet senast 10 dagar efter tävling.