Dags för årets händelse tillsammans med Sveland Djurförsäkringar.

Välkomna att ansöka om Sveland Western Cup 2020.

Här kommer lite riktlinjer för er som vill ansöka om att får arrangera en deltävling av Sveland Western Cup 2020.

Tävlingsgrenarna är följande:

  • Reining
  • Ranch Riding
  • Western Horsemanship
  • Trail
  • Showmanship at Halter

Tävlingarna skall hållas under en och samma dag. Före deltävlingarna skall klasser på C-nivå erbjudas i samtliga cupgrenar.

Deltävlingarna hålls på C-nivå enligt WRAS regelbok. 

Som förening förbinder ni er att genomföra tävlingen oavsett antal startande, med andra ord, ni får inte ställa in tävlingen. Ni får inte heller ställa in en av dessa klasser eller neka någon som vill delta. Det får inte tillkomma efteranmälningsavgift och ryttare har rätt att anmäla till dessa grenar fram till en timme innan klassens start.

Vi måste kunna erbjuda ett underlag som passar samtliga grenar, framförallt gäller detta Reining, nedan följer en förklaring på vad som är godtagbart underlag.

Reiningunderlag: skall bestå av sandbotten, eller så kallad ridhusbotten. Får ej innehålla fiber, stora träflisor eller för grovt grusmaterial. Arrangören bör kunna harva/sladda botten så att tävlande hästar kan stoppa och spinna utan risk. 

På tävlingsdagen för Sveland Western Cup, som är ett samarbete mellan WRAS och Sveland djurförsäkringar gäller att inga föreningar som ej är anslutna till WRAS kan hålla tävling samt att inga andra försäkringsbolag kan sponsra. 

Föreningen skall ha godkänd WRAS domare, godkänd tävlingsledare på plats under hela tävlingsdagen.

Föreningen skall förrätta prisutdelning för placerade ekipage 1-6 efter varje gren i deltävlingen samt fotografera 1-3 placerade på lämplig plats. Dessa bilder skall inom tre dagar från tävlingsdagen avslut skickas in till WRAS.

Föreningen skall rapportera in resultat för deltävlingarna senast tre dagar efter avslutad tävlingsdag till WRAS, detta skall göras i speciell mall som tillhandahålls av WRAS. 

Föreningen måste använda WRAS tävlingssystemet för anmälan, samt fastställa att ryttare är anslutna och har betalat medlemskap till WRAS ansluten klubb. 

Föreningen skall skicka vidare sponsorsmaterial från Sveland Djurförsäkringar i god tid till nästföljande arrangör av deltävling.

Sista ansökningsdag är den 29 februari, skickas till ta@wras.se

Med vänlig hälsning

WRAS Styrelse och Sveland Djurförsäkringar.

Top