Första deltävlingen SWC framflyttad.

WRAS förbundsstyrelse har på ett extra styrelsemöte beslutat som ett första steg att deltävlingen i Sveland Western Cup som planeras den 10 april flyttas fram till ännu ej bestämt datum.

Information om SWC kommer att kontinuerligt läggas ut på WRAS hemsida samt meddelas arrangerande föreningar. För frågor kontakta projektgruppen SWC eller via mejl till  sma@wras.se

 

 

 

Top