Förbundsårsstämman 2022

Förbundsstämman  kommer att hållas lördagen den 23 april 2022. 

Beslut ännu inte taget om Årsstämman 2022 kommer att ske digitalt eller inte.

För tips på hur man håller en digital årsstämma. Klicka här…  TIPS PÅ DIGITAL ÅRSMÖTE

Arbetsgång vid anmälan:

– Styrelsen i respektive WRAS förening anmäler vem från föreningen som är ombud på stämman.
– I anmälan anges WRAS förening, namn och e-post adress på ombudet som ska deltaga.
– Teams kallelse med länk skickas dagarna innan till anmält ombud.
– När ombudets namn och förening läses upp vid stämmans öppnade bekräftar sig ombudet med namn och förening.

För att vi i styrelsen ska kunna förbereda oss till årsstämman och skicka ut Teamslänk till anmälda ombud vill vi ha in anmälningar för ombuden senast tisdagen den 19 april 2022. Till sekreteraren WRAS Patrik Swahn. mejl: sekreterare@wras.se eller mejl: styrelse@wras.se

Förbundsstyrelse

Kort information om förbundsstämman enligt förbundsstadgarna.

Förbundsstämman består av ombud från WRAS anslutna föreningar. Ombud får inte företräda mer än en förening och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Ombud ska medföra fullmakt från sin förening angivande ombudets rätt att rösta.
Ett ombud kan även ha fullmakt för den andra rösträtten i sin förening.
Vid förbundsstämman har varje WRAS ansluten förening högst två rösträtter.