Covid-19 Smittskyddsinfo

Smittskyddsinformation

2021-03-01

WRAS följer Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslut att undantaget som tillåtit enstaka tävlingar för barn och unga födda 2005 och senare upphör att gälla från den 1 mars.  Myndigheterna har  inte satt något slutdatum för tävlingsstoppet.  Förbundsstyrelsens  gör bedömningen att beslutet gäller tills nya direktiv kommer.

Se info här 1 mars FMHI.

Se även riksidrottsförbundets direktiv: Stopp för enstaka matcher….

2021-01-24.

Rekommendationer och riktlinjer från WRAS angående coronaviruset/covid-19.

Ny pandemilag trädde i kraft den 10 januari 2021. Krav och skyldigheter för bl a idrottsanläggningar. WRAS följer de riktlinjer och direktiv som anges av folkhälsomyndigheten samt SvRF.

Folkhälsomyndigheten tillåter tävling för barn födda 2005 och senare, samt för de som utövar yrkesmässig idrott.

– Vi befinner oss i ett allvarligt läge och ridsporten måste fortsatt säkerställa att vår verksamhet inte sprider smitta.

Regeringen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd gäller i dagsläget till och med den 30 juni 2021 och därmed gäller förbundsstyrelsens beslut om tävling också fram till dess. Det är viktigt att notera att slutdatumet 30 juni kan tidigareläggas om nya beslut kommer från myndigheterna.

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd tillåts barn födda 2005 och senare att träna och även delta i enstaka matcher och tävlingar.

Förbundsstyrelsen har som en följd av det beslutat att tillåta tävling för barn födda 2005 och senare från och med 25 januari 2021. Enstaka tävlingar innebär endagstävling utan uppstallning, inom eget och angränsande region utifrån ryttarens angivna folkbokföringsadress i WRAS tävlingsdatabas.

Tänk på att högst åtta personer tillåts på samma plats vid samma tidpunkt.

Läktare hålls helt stängda.

Länk till folkhälsomyndighetens direktiv. Läs mer här…

Läs mer här om tillstånd hos Polisen….

WRAS årsstämma 18 april 2020

Förbundsstyrelsen WRAS  har tagit beslut att flytta fram årsstämman 2020 som planerades den 18 april till en senare tidpunkt. Målsättningen är att årsstämman genomförs senast den 30 juni 2020.

Förbundsstyrelsen WRAS rekommenderar även att styrelsemöten inom föreningarna om möjligt hålls digitalt.

Sveland Western Cup

WRAS förbundsstyrelse har på ett extra styrelsemöte beslutat tillsammans med djurförsäkringsbolaget Sveland att ställa in Sveland Western Cup 2020. Även Swedish Masters Allbreed är inställd.

Rekommendationer och riktlinjer från WRAS angående coronaviruset/covid-19

WRAS förbundsstyrelse har på ett extra styrelsemöte beslutat att skjuta fram
årsstämman 2020 som planerades till 18 april till ett senare datum samt att följa
Regeringens och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens förslag beslutat att allmänna
sammankomster med fler än 500 personer inte ska få hållas tills vidare. För
arrangörer av evenemang med färre personer än så finns nu information från
Folkhälsomyndigheten om hur man kan göra en bra riskbedömning, och hur man kan
minska risken för spridning av covid-19 bland dem som deltar i evenemanget.
Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas:

 • Genomför en riskbedömning (en risk är stort geografiskt upptagningsområde).
 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte
  ska komma till evenemanget.
 • Det behöver finnas goda möjligheter att hålla en bra handhygien, antingen
  handtvätt med tvål och rinnande vatten eller, om det inte går, tillgång till
  handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 • Information om allmänna hygienråd, exempelvis affischer.

Råd till våra föreningar:

 • Meddela startande att de endast får medföra en medhjälpare till tävlingen.
 • Genomför tävlingen utan publik, informera genom föreningens hemsida,
  Facebook med mera och uppdatera ryttarmeddelandet.
 • Minska antalet klasser per dag för att minska antalet startande.
 • Lägg ett optimalt funktionärsschema, där funktionären lämnar området efter
  sitt uppdrag.

På tävlingsplatsen:

 • För att undvika köer och folksamlingar kan man välja att inte ha servering eller
  dela upp serveringen till flera platser.
 • Tillse att det finns god tillgång till engångshandskar/handsprit/handtork/tvål vid toalettbesök.

Sveland Western Cups första deltävling 10 april kommer att skjutas fram till ännu ej
bestämt datum. Återstående deltävlingar av Sveland Western Cup beräknas i nuläget
att genomföras som planerat.
Övriga tävlingar går ännu som planerat men om det behövs kommer även dessa att
skjutas fram.

2020-03-15

Förbundsstyrelsen WRAS rekommenderar även att styrelsemöten inom föreningarna
om möjligt hålls digitalt eller som telefonmöten.

Förbundsstyrelsen WRAS

Källor:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Covid-19 FAQ

Frågor och svar som berör verksamheten under coronaepdemin

Ambitione är att hålla årsmötet senast innan 1 juli. Men vi bevakar läget hela tiden så det kan ändras till senare under hösten 

Planen är att dra i gång cupen så fort folkhälsomyndigheten anser att det är lämpligt. WRAS planerar just nu att ingen tävling i april eller maj.