Covid-19 Smittskyddsinfo

Smittskyddsinformation

2010-06-14

Nya rekommendationer och riktlinjer från WRAS angående coronaviruset/covid-19.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelat att reserestriktionerna lyfts från och med den 13 juni. Alla som är symptomfria kan resa fritt i landet.

WRAS förbundsstyrelse har på ett extra styrelsemöte 2020-06-14 beslutat att från och med 2020-06-15 är all tävlingsverksamhet numera tillåten och att symptomfria får resa fritt i landet.  Detta gäller om folkhälsomyndighetens riskbedömning fylls i och efterlevs samt att inte fler än 50 personer samtidigt vistas på tävlingsbanan.

Folkhälsomyndighetens grundläggande rekommendationer är fortfarande viktiga att hela tiden ha i åtanke:

 • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk
 • Tvätta händerna
 • Håll avstånd och undvik onödiga resor.

Ytterligare direktiv att arrangera WRAS tävling kommer inom kort.

Taget beslut kan med kort varsel ändras om nya direktiv kommer från regering eller folkhälsomyndigheten.

Läs mer här…

2020-05-30

Alla restriktioner finns fortfarande kvar men med ändringen att från och med 14 juni får vi anordna tävlingar även för seniorer på alla nivåer om detta sker utan publik och med högst 50 personer närvarande. Reseregeln om att man får åka högst 2 timmar från sin folkbokföringsadress kvarstår. Riskbedömning med mera måste alltid göras enligt tidigare riktlinjer. Riktlinjer  med råd och tips för att genomföra en säker tävling kommer att presenteras före 14 juni.

Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/maj/idrottstavlingar-och-matcher-tillats/

2020-05-13

Nya rekommendationer och riktlinjer från WRAS angående
coronaviruset/covid-19

WRAS förbundsstyrelse har på ett extra styrelsemöte 2020-05-13 beslutat att all
tävlingsverksamhet ställs in fram till 30 juni. Undantag ges för lokala klubbtävlingar
för ungdomar födda 2002 eller senare (18 år eller yngre) som är tillåtna om
folkhälsomyndighetens riskbedömning fylls i och efterlevs samt inte med fler än 50
personer.

Länk till riskbedömning finns HÄR (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/)

Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas:  Genomför en riskbedömning.  Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte
ska komma till evenemanget.  Det behöver finnas goda möjligheter att hålla en bra handhygien, antingen
handtvätt med tvål och rinnande vatten eller, om det inte går, tillgång till
handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.  Information om allmänna hygienråd, exempelvis affischer.
Håll er uppdaterade på Folkhälsomyndighetens hemsida då det kan komma nya
direktiv och det är de som gäller.
Förbundsstyrelsen WRAS rekommenderar fortfarande att styrelsemöten inom
föreningarna om möjligt hålls digitalt eller som telefonmöten.
Se även: https://wras.horse/covid-19-smittskyddsinfo/

Och: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/idrott-
andring-av-de-allmanna-raden-om-matcher-och-tavlingar-for-barn-och-ungdomar/

Förbundsstyrelsen WRAS

Källor:

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-
coronaviruset/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Fredagen den 27 mars tog regeringen beslut om att inte fler än 50 personer får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet träder i kraft på söndag 29 mars.

Beslutet togs efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Beslutet från regeringen gäller tills vidare.

Även Polisen har infört begränsningar så tillvida att förening ska söka tillstånd hos polisen om det väntas att fler än 50 personer samlas vid en sammankomst eller övrig tillställning.

Läs mer här om tillstånd hos Polisen….

Förbundsstyrelsen WRAS höll med anledning av de nya direktiven styrelsemöte söndagen den 29 mars och bedömde att all tävlingsverksamhet i WRAS anslutna föreningar ska förhålla sig till folkhälsomyndighetens och regeringens beslut. 

Med regeringens beslut bedömde förbundsstyrelsen att all tävlingsverksamhet ställs in till och med den 31 maj 2020 med undantag för en lokal förenings träningsverksamhet och om föreningen följt de åtgärder som Folkhälsomyndigheten och Polisen har angett.

Regeringen har föreslagit att antal åtgärder för att begränsa utbredningen coronaviruset/covid-19.

WRAS årsstämma 18 april 2020

Förbundsstyrelsen WRAS  har tagit beslut att flytta fram årsstämman 2020 som planerades den 18 april till en senare tidpunkt. Målsättningen är att årsstämman genomförs senast den 30 juni 2020.

Förbundsstyrelsen WRAS rekommenderar även att styrelsemöten inom föreningarna om möjligt hålls digitalt.

Sveland Western Cup

WRAS förbundsstyrelse har på ett extra styrelsemöte beslutat tillsammans med djurförsäkringsbolaget Sveland att ställa in Sveland Western Cup 2020. Även Swedish Masters Allbreed är inställd.

Rekommendationer och riktlinjer från WRAS angående coronaviruset/covid-19

WRAS förbundsstyrelse har på ett extra styrelsemöte beslutat att skjuta fram
årsstämman 2020 som planerades till 18 april till ett senare datum samt att följa
Regeringens och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens förslag beslutat att allmänna
sammankomster med fler än 500 personer inte ska få hållas tills vidare. För
arrangörer av evenemang med färre personer än så finns nu information från
Folkhälsomyndigheten om hur man kan göra en bra riskbedömning, och hur man kan
minska risken för spridning av covid-19 bland dem som deltar i evenemanget.
Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas:

 • Genomför en riskbedömning (en risk är stort geografiskt upptagningsområde).
 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte
  ska komma till evenemanget.
 • Det behöver finnas goda möjligheter att hålla en bra handhygien, antingen
  handtvätt med tvål och rinnande vatten eller, om det inte går, tillgång till
  handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 • Information om allmänna hygienråd, exempelvis affischer.

Råd till våra föreningar:

 • Meddela startande att de endast får medföra en medhjälpare till tävlingen.
 • Genomför tävlingen utan publik, informera genom föreningens hemsida,
  Facebook med mera och uppdatera ryttarmeddelandet.
 • Minska antalet klasser per dag för att minska antalet startande.
 • Lägg ett optimalt funktionärsschema, där funktionären lämnar området efter
  sitt uppdrag.

På tävlingsplatsen:

 • För att undvika köer och folksamlingar kan man välja att inte ha servering eller
  dela upp serveringen till flera platser.
 • Tillse att det finns god tillgång till engångshandskar/handsprit/handtork/tvål vid toalettbesök.

Sveland Western Cups första deltävling 10 april kommer att skjutas fram till ännu ej
bestämt datum. Återstående deltävlingar av Sveland Western Cup beräknas i nuläget
att genomföras som planerat.
Övriga tävlingar går ännu som planerat men om det behövs kommer även dessa att
skjutas fram.

2020-03-15

Förbundsstyrelsen WRAS rekommenderar även att styrelsemöten inom föreningarna
om möjligt hålls digitalt eller som telefonmöten.

Förbundsstyrelsen WRAS

Källor:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Covid-19 FAQ

Frågor och svar som berör verksamheten under coronaepdemin

Ambitione är att hålla årsmötet senast innan 1 juli. Men vi bevakar läget hela tiden så det kan ändras till senare under hösten 

Planen är att dra i gång cupen så fort folkhälsomyndigheten anser att det är lämpligt. WRAS planerar just nu att ingen tävling i april eller maj.