Covid-19 Smittskyddsinfo

Smittskyddsinformation

2022-01-14

Förbundsstyrelsen WRAS rekommenderar  anpassad verksamhet, till följd av myndigheternas åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade under veckan nya och förlängda åtgärder för att minska smittspridningen, där flera av rekommendationerna även fortsatt påverkar ridsporten.

Läs mer under riksidrottsförbundets direktiv. Läs mer…

Eller under folkhälsomyndighetens sidor. Läs mer…

Nya direktiv för möten. Läs mer…

2021-09-29 Restriktioner corona tas bort

Torsdagen 23 september meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att man definitivt är redo för Steg 4 i regeringens plan för avveckling av restriktioner pga coronapandemin.

Det innebär att från och med den 29 september lyfts restriktionerna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, privata träffar och restaurangnäringen. Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemma tas bort och en succesiv återgång till arbetsplatserna kan inledas.

2021-06-09

Förbundsstyrelsen WRAS har idag tagit beslut om att från 10 juni öppna tävlingar för alla åldersgrupper av ryttare, utan krav på att man tillhör en viss åldersgrupp eller geografiska begränsningar.

Vi har även öppnat upp för antalet deltagare på tävlingarna enligt de nya direktiven som trädde i kraft den 1 juni.

Viktigt är också att hålla sig uppdaterad på eventuella särskilda regionala bestämmelser samt gällande direktiv från folkhälsomyndigheten.

Läs mer här om direktiven från FMHI…

Regler för hur många deltagare som kan vistas under tävling kan du läsa här…

Allmänna råd är:

Stanna hemma vid symptom, tvätta händerna etc. ska alltid följas.Tvätta händerna ofta antingen med handsprit eller tvål och vatten

Tillse att alla funktionärer är tillräckligt informerade i god tid för att känna sig trygga med gällande rutiner.

Tillse att det finns tillräckligt med funktionärer och reserver om någon får symptom, blir sjuk eller av annan anledning måste stanna hemma.Tänk också på att tävlingens funktionärer, domare, personal m fl håller önskvärt avstånd, (cirka 2 meter) mellan sig i alla sammanhang.

Skylta tävlingsplatsen med uppmaningar till alla att hålla avstånd, minst 2 m till övriga deltagare och funktionärer.

Tillhandahåll handsprit på relevanta platser.

Dela vid behov upp parkeringen i flera separata delar för att eliminera kontakten mellan tävlande.

Ge de personer som får vistas på tävlingsplatsen ett band eller motsvarande för att funktionärer och andra lätt ska kunna se vilka de är och var de får vistas.Håll god ordning och tillräckliga avstånd mellan ekipagen på parkeringen.

Sekretariat ska i första hand arbeta via telefon/digitalt och med elektroniska betalningar. Sekretariatet ska vara bemannat för att kunna kontrollera vaccinationer mm, men undvik i möjligaste mån fysiska kontakter.

Försök säkerställa att ryttarna får den hjälp de behöver på framridningen utan att medhjälparna samtidigt behöver vistas på framridningsbanan.

Se över rutiner i cafeterian. Förekommande servering ska genomföras enligt de restriktioner som finns för restaurangverksamhet enligt Folkhälsomyndighetens bestämmelser.Bäst är att be ryttare och medhjälpare att ta med egen matsäck.

Säkerställ tillgång till tvål och pappershanddukar.Skriv ut och sätt upp affischer om handtvätt. Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten.

2021-03-01

WRAS följer Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslut att undantaget som tillåtit enstaka tävlingar för barn och unga födda 2005 och senare upphör att gälla från den 1 mars.  Myndigheterna har  inte satt något slutdatum för tävlingsstoppet.  Förbundsstyrelsens  gör bedömningen att beslutet gäller tills nya direktiv kommer.

Se info här 1 mars FMHI.

Se även riksidrottsförbundets direktiv: Stopp för enstaka matcher….

2021-01-24.

Rekommendationer och riktlinjer från WRAS angående coronaviruset/covid-19.

Ny pandemilag trädde i kraft den 10 januari 2021. Krav och skyldigheter för bl a idrottsanläggningar. WRAS följer de riktlinjer och direktiv som anges av folkhälsomyndigheten samt SvRF.

Folkhälsomyndigheten tillåter tävling för barn födda 2005 och senare, samt för de som utövar yrkesmässig idrott.

– Vi befinner oss i ett allvarligt läge och ridsporten måste fortsatt säkerställa att vår verksamhet inte sprider smitta.

Regeringen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd gäller i dagsläget till och med den 30 juni 2021 och därmed gäller förbundsstyrelsens beslut om tävling också fram till dess. Det är viktigt att notera att slutdatumet 30 juni kan tidigareläggas om nya beslut kommer från myndigheterna.

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd tillåts barn födda 2005 och senare att träna och även delta i enstaka matcher och tävlingar.

Förbundsstyrelsen har som en följd av det beslutat att tillåta tävling för barn födda 2005 och senare från och med 25 januari 2021. Enstaka tävlingar innebär endagstävling utan uppstallning, inom eget och angränsande region utifrån ryttarens angivna folkbokföringsadress i WRAS tävlingsdatabas.

Tänk på att högst åtta personer tillåts på samma plats vid samma tidpunkt.

Läktare hålls helt stängda.

Länk till folkhälsomyndighetens direktiv. Läs mer här…

Läs mer här om tillstånd hos Polisen….

WRAS årsstämma 18 april 2020

Förbundsstyrelsen WRAS  har tagit beslut att flytta fram årsstämman 2020 som planerades den 18 april till en senare tidpunkt. Målsättningen är att årsstämman genomförs senast den 30 juni 2020.

Förbundsstyrelsen WRAS rekommenderar även att styrelsemöten inom föreningarna om möjligt hålls digitalt.

Sveland Western Cup

WRAS förbundsstyrelse har på ett extra styrelsemöte beslutat tillsammans med djurförsäkringsbolaget Sveland att ställa in Sveland Western Cup 2020. Även Swedish Masters Allbreed är inställd.

Rekommendationer och riktlinjer från WRAS angående coronaviruset/covid-19

WRAS förbundsstyrelse har på ett extra styrelsemöte beslutat att skjuta fram
årsstämman 2020 som planerades till 18 april till ett senare datum samt att följa
Regeringens och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens förslag beslutat att allmänna
sammankomster med fler än 500 personer inte ska få hållas tills vidare. För
arrangörer av evenemang med färre personer än så finns nu information från
Folkhälsomyndigheten om hur man kan göra en bra riskbedömning, och hur man kan
minska risken för spridning av covid-19 bland dem som deltar i evenemanget.
Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas:

 • Genomför en riskbedömning (en risk är stort geografiskt upptagningsområde).
 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte
  ska komma till evenemanget.
 • Det behöver finnas goda möjligheter att hålla en bra handhygien, antingen
  handtvätt med tvål och rinnande vatten eller, om det inte går, tillgång till
  handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 • Information om allmänna hygienråd, exempelvis affischer.

Råd till våra föreningar:

 • Meddela startande att de endast får medföra en medhjälpare till tävlingen.
 • Genomför tävlingen utan publik, informera genom föreningens hemsida,
  Facebook med mera och uppdatera ryttarmeddelandet.
 • Minska antalet klasser per dag för att minska antalet startande.
 • Lägg ett optimalt funktionärsschema, där funktionären lämnar området efter
  sitt uppdrag.

På tävlingsplatsen:

 • För att undvika köer och folksamlingar kan man välja att inte ha servering eller
  dela upp serveringen till flera platser.
 • Tillse att det finns god tillgång till engångshandskar/handsprit/handtork/tvål vid toalettbesök.

Sveland Western Cups första deltävling 10 april kommer att skjutas fram till ännu ej
bestämt datum. Återstående deltävlingar av Sveland Western Cup beräknas i nuläget
att genomföras som planerat.
Övriga tävlingar går ännu som planerat men om det behövs kommer även dessa att
skjutas fram.

2020-03-15

Förbundsstyrelsen WRAS rekommenderar även att styrelsemöten inom föreningarna
om möjligt hålls digitalt eller som telefonmöten.

Förbundsstyrelsen WRAS

Källor:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Covid-19 FAQ

Frågor och svar som berör verksamheten under coronaepdemin

Ambitione är att hålla årsmötet senast innan 1 juli. Men vi bevakar läget hela tiden så det kan ändras till senare under hösten 

Planen är att dra i gång cupen så fort folkhälsomyndigheten anser att det är lämpligt. WRAS planerar just nu att ingen tävling i april eller maj.