Covid-19 Smittskyddsinfo

Smittskyddsinformation

Regeringen har föreslagit att antal åtgärder för att begränsa utbredningen coronaviruset/covid-19. Förbundet WRAS följer de åtgärder som kommer att tas fram från samhället.

När vi vet mer kommer det att kommuniceras.

WRAS årsstämma 18 april 2020

Förbundsstyrelsen WRAS  har tagit beslut att flytta fram årsstämman 2020 som planerades den 18 april till en senare tidpunkt. Målsättningen är att årsstämman genomförs senast den 30 juni 2020.

Förbundsstyrelsen WRAS rekommenderar även att styrelsemöten inom föreningarna om möjligt hålls digitalt.

Sveland Western Cup

WRAS förbundsstyrelse har på ett extra styrelsemöte beslutat som ett första steg att deltävlingen i Sveland Western Cup som planeras den 10 april flyttas fram till ännu ej bestämt datum.

Information om SWC kommer att kontinuerligt läggas ut på WRAS hemsida samt meddelas arrangerande föreningar. 

Beroende på Regeringens och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer kommer nya beslut tas om situationen ändras. 

Rekommendationer och riktlinjer från WRAS angående coronaviruset/covid-19

WRAS förbundsstyrelse har på ett extra styrelsemöte beslutat att skjuta fram
årsstämman 2020 som planerades till 18 april till ett senare datum samt att följa
Regeringens och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens förslag beslutat att allmänna
sammankomster med fler än 500 personer inte ska få hållas tills vidare. För
arrangörer av evenemang med färre personer än så finns nu information från
Folkhälsomyndigheten om hur man kan göra en bra riskbedömning, och hur man kan
minska risken för spridning av covid-19 bland dem som deltar i evenemanget.
Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas:

 • Genomför en riskbedömning (en risk är stort geografiskt upptagningsområde).
 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte
  ska komma till evenemanget.
 • Det behöver finnas goda möjligheter att hålla en bra handhygien, antingen
  handtvätt med tvål och rinnande vatten eller, om det inte går, tillgång till
  handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 • Information om allmänna hygienråd, exempelvis affischer.

Råd till våra föreningar:

 • Meddela startande att de endast får medföra en medhjälpare till tävlingen.
 • Genomför tävlingen utan publik, informera genom föreningens hemsida,
  Facebook med mera och uppdatera ryttarmeddelandet.
 • Minska antalet klasser per dag för att minska antalet startande.
 • Lägg ett optimalt funktionärsschema, där funktionären lämnar området efter
  sitt uppdrag.

På tävlingsplatsen:

 • För att undvika köer och folksamlingar kan man välja att inte ha servering eller
  dela upp serveringen till flera platser.
 • Tillse att det finns god tillgång till engångshandskar/handsprit/handtork/tvål vid toalettbesök.

Sveland Western Cups första deltävling 10 april kommer att skjutas fram till ännu ej
bestämt datum. Återstående deltävlingar av Sveland Western Cup beräknas i nuläget
att genomföras som planerat.
Övriga tävlingar går ännu som planerat men om det behövs kommer även dessa att
skjutas fram.

2020-03-15

Förbundsstyrelsen WRAS rekommenderar även att styrelsemöten inom föreningarna
om möjligt hålls digitalt eller som telefonmöten.

Förbundsstyrelsen WRAS

Källor:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/