Förbundsårsstämman 2020

Årets förbundsstämma är framflyttad på grund av Corona. Ny information kommer september 2020.

Här kan du läsa och hämta ned de dokument som ingår i förbundsstämman.

Hämta fullmakt till årsstämman 2020

Hämta fullmakt ombud årsstämman 2020