Om WRAS

 

WRAS är ett oberoende rikstäckande förbund där alla hästraser är välkomna att tävla på lika villkor.

 
 

Förbundet

Förbundet består av medlemsföreningar från Skåne i söder till Kalix i norr. Indelade i fem regioner. Region Norr, region mitt, region öst, region väst och region syd.

WRAS är ett oberoende rikstäckande förbund där alla hästraser är välkomna att tävla på lika villkor.